Ajuts per participar en un curs d'immersió lingüística en anglès a Espanya
durant el mes de juliol de 2017

   programes   
info Ajuts per a alumnes de batxillerat, de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, d’ensenyaments esportius, d’ensenyaments professionals de música i dansa i d’idiomes de nivell intermedi o avançat, per participar en un programa d’immersió lingüística en anglès a Espanya durant l’estiu de 2017.
arrow Els beneficiaris assistiran a un curs organitzat per empreses contractades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, havent d'abonar una part del cost.

Destinataris:
Alumnes becaris que compleixin els requisits establerts.

Requisits:
• Haver nascut entre l'1 de gener de 1997 i el 31 de desembre del 2000.
• Tenir la condició de becari en el curs 2016/17 de la convocatòria general de beques del Ministeri conforme a la Resolució d'11 d'agost de 2016 de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es convoquen beques per a estudiants que cursin estudis post obligatoris (BOE de 13 d'agost).
• Estar matriculat en el curs 2016/17 en batxillerat, ensenyaments professionals de música i dansa, grau mitjà de formació professional, grau mitjà d'arts plàstiques i disseny, grau mitjà d'ensenyaments esportius, i ensenyaments d'idiomes de nivell intermedi o avançat.
• Tenir aprovat totalment el curs anterior i haver obtingut en aquest curs una nota final mínima de 7,50 punts en l'assignatura d'anglès. Tindran preferència els sol·licitants que hagin obtingut una puntuació superior en l'assignatura d'anglès. A aquesta nota se sumaran 1,5 punts als sol·licitants de nova adjudicació.

Dotació:
L'ajuda cobreix totes les despeses d'ensenyament, material, manutenció i allotjament. El transport fins a les instal·lacions corre per compte de l'alumne que, així mateix, ha d'abonar 100 euros a l'empresa.

arrow CONVOCATÒRIA OBERTA
links Enllaços d'interès:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-para-becarios.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2017
termini Termini:
20 d'abril de 2017
docs Documentació:
Pàgina web Accés online a la convocatòria
[ Tancar finestra ]