Ajuts per a alumnes de 5è, 6è i 1r ESO per a participar en un Programa d'immersió lingüística en anglès a Espanya,
durant l'estiu de 2014

   programes   programes
info Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, 2.200 ajudes per a la participació en una de les colònies de dues setmanes de durada, organitzades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport durant el mes de juliol de 2014.
arrow
Descripció:
Els beneficiaris assistiran a colònies d'immersió lingüística, en règim d'internat, durant una quinzena del mes de juliol, en les quals treballaran aspectes orals de la llengua anglesa mitjançant activitats lúdiques i esportives que es desenvoluparan en instal·lacions situades al territori espanyol peninsular.

Modalitats:
Grup I: Alumnes en alguna de les següents situacions:
a) Orfandat absoluta.
b) Amb pare/mare/germans afectat(s) de minusvalidesa legalment qualificada (en grau superior al 65%) o patint-la el/la propi/a sol·licitant (en grau superior al 33%)
c) Pertànyer a famílies que el seu sustentador principal es trobi en situació legal de desocupació o amb incapacitat permanent absoluta.
d) Pertànyer a família nombrosa o monoparental.
Grup II: resta d'alumnes

Destinataris:
Alumnes de 5è i 6è d'Educació Primària i 1r d'ESO que compleixin els requisits establerts.

Nº de beques:
2.200 ajudes.
Grup I:
660 ajudes per a la primera quinzena de juliol 2014
660 ajudes per a la segona quinzena de juliol 2014
Grup II:
440 ajudes per a la primera quinzena de juliol 2014
440 beques per a la segona quinzena de juliol 2014

Requisits:
a) Estar matriculat en el curs 2013/2014 en un centre sostingut amb fons públics, en 5è o 6è d'Educació Primària o 1r d'Educació Secundària Obligatòria.
b) Tenir, com a màxim, 13 anys a data 31 de desembre de 2014.
c) Haver obtingut en el curs anterior (2012/2013) com a mínim:
una nota mitjana de notable
una qualificació de notable en l'assignatura d'anglès
d) No haver estat beneficiari de l'ajuda en convocatòries anteriors.

Dotació:
L'ajuda contribueix al pagament de les despeses d'ensenyament, material, manutenció i allotjament; el beneficiari haurà d'abonar a l'empresa organitzadora 50€ (Grup I) o 200€ (Grup II). Les despeses de transport fins a la instal·lació educativa corren per compte del beneficiari.

Durada:
Primera quinzena: del 29 de juny al 13 de juliol 2014
Segona quinzena: del 13 al 27 de juliol 2014


arrow -
links Enllaços d'interès:
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas/beca-colonias-verano/beca-colonias-verano-2014.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2014. BOE núm. 48 (25 de febrer de 2014)
termini Termini:
14 de març de 2014
docs Documentació:
WWW Aplicació on-line
[ Tancar finestra ]