Ajuts per a alumnes de 6è de Primària i 2n d'ESO per participar en un Programa d'immersió lingüística en anglès a Espanya,
durant la primavera de 2017

   programes   programes
info Es convoquen en règim de concurrència competitiva, ajudes per a 4 grups d'alumnes de 6è curs d'Educació Primària i ajudes per a 2 grups d'alumnes de 2n d'ESO per al desenvolupament d'un programa d’immersió lingüística durant la primavera de 2017.
arrow

Descripció:

El programa proposa que 2 grups d'alumnes procedents de diferents Comunitats autònomes, o de les Ciutats de Ceuta i Melilla, (a les Illes Balears 4 grups de 6è de primària i 2 grups de 2n d’ESO), coincideixin en un centre d'immersió situat en una zona del territori peninsular diferent a la seva d'origen, on conviuran durant una setmana.

La selecció dels centres educatius participants es durà a terme en col·laboració amb les Comunitats autònomes. Els alumnes han d'estar matriculats en centres sostinguts amb fons públics, i viatjaran acompanyats per dos professors. El centre formarà un grup d'entre 20 i 25 alumnes de 6è curs d'Educació Primària o de 2n curs d'ESO en cada cas.

L'activitat es durà a terme en dates compreses entre els mesos d'abril i juny de 2017 i es realitzarà, en règim d'internat, en períodes setmanals, de diumenge a la tarda a dissabte al matí, d'acord amb el següent calendari:

- Primer torn: del 23 al 29 d'abril.
- Segon torn: del 30 d'abril al 6 de maig.
- Tercer torn: del 7 al 13 de maig.
- Quart torn: del 14 al 20 de maig.
- Cinquè torn: del 21 al 27 de maig.
- Sisè torn: del 28 de maig al 3 de juny.
- Setè torn: del 4 al 10 de juny.

Criteris de valoració per a la selecció de centres:

a. Qualitat del projecte de participació presentat: fins a 6 punts.
b. Context socioeconòmic del centre sol·licitant: fins a 4 punts.
c. Participació anterior en el programa: de 0 a 2 punts.

En el termini màxim de 20 dies hàbils després de la fi del termini de presentació de sol·licituds, els òrgans de selecció de les diferents Comunitats autònomes i de les Ciutats de Ceuta i Melilla, enviaran un informe al Centre Nacional d'Innovació i Recerca Educativa de Madrid.

A la vista dels informes rebuts, l'òrgan instructor formularà una proposta de resolució provisional. Els llistats provisionals de centres seleccionats, en reserva i exclosos es publicaran a la pàgina web del Ministeri. El Centre Nacional d'Innovació i Recerca Educativa enviarà una notificació electrònica informant als centres la seva condició de “seleccionat”, “en reserva”, o “no seleccionat”. Immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es posarà de manifest als interessats perquè, en el termini de deu dies, al·leguin i presentin els documents i justificacions que estimin pertinents.

Dins dels seixanta dies posteriors a la data de finalització de la seva participació al programa, els professors responsables dels grups hauran d'enviar al Centre Nacional d'Innovació i Recerca Educativa una memòria, avalada per la direcció del centre.arrow NOVETAT Resolució provisional amb els centres seleccionats, en reserva prioritzada i exclosos
links Enllaços d'interès:
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998217/ficha.html
convocatòria Convocatòria:
• Convocatòria 2017

• Resolució
termini Termini:
6 de febrer de 2017
docs Documentació:
La documentació per participar en aquesta convocatòria, que els centres interessats hauran d'adjuntar en la sol·licitud en format electrònic, consisteix en:

- Projecte de participació elaborat pels professors acompanyants del grup, d'acord amb les
orientacions de l'annex IV de la resolució abans esmentada.

- Imprès oficial de la sol·licitud obtingut a través de l'emplenament de la sol·licitud a la seu electrònica del Ministeri, que, si no es completa el procés telemàticament, haurà de presentar-se en un registre presencial.

WWW Accés al servei online
[ Tancar finestra ]