Estades professionals a altres països

   programes   programes
info Convocatòria de places d'estades professionals a Alemanya, Àustria, França, Itàlia, Regne Unit i Suïssa per al curs 2014-2015.

Convocatòria segons Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen 100 places d'estades professionals a Alemanya, Àustria, França, Itàlia, Regne Unit i Suïssa per a professorat de llengües estrangeres o professorat d’altres matèries que imparteixen classes en llengua estrangera.
arrow Les estades professionals són visites d'estudi en les quals un centre europeu acull al docent espanyol (que no impartirà docència) durant un període de dues setmanes.

Destinataris:
Funcionaris de carrera, dels cossos de mestres d'Educació Infantil i Primària, professors d'Ensenyança Secundària, catedràtics d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional, professors de Música i Arts Escèniques i professors d’Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2014-2015.

Requisits:
- Ser funcionari de carrera en actiu en una de les següents modalitats:
a) Llengua estrangera.
b) Una disciplina no lingüística en alguna llengua estrangera. En aquest cas, s’haurà d'acreditar un nivell de competència lingüística equivalent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER).
En cas de sol·licitar un país de destinació la llengua o llengües oficials del qual no coincideixin amb la llengua estrangera que imparteix al seu centre o amb la que imparteix la seva disciplina, s’haurà d'acreditar un domini d'aquesta llengua estrangera equivalent al B2 del MECR.
-No haver gaudit d'un ajut per a la realització d'una estada professional en les dues últimes convocatòries d'aquest programa.

Els candidats seleccionats rebran una dotació de 1.320 €.


arrow -
links Enllaços d'interès:
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/no-universitarios/estancias-profesionales/estancias-profesionales-2015.html
convocatòria Convocatòria:
Resolució de 13-05-2014 (BOE núm.152, 23/06/2014)
termini Termini:
23 de juliol de 2014
docs Documentació:

WWW Aplicació on-line

PDF Manual d'instruccions per emplenar la sol·licitud 2014-2015

---------

PDF Resolució d’11 d'abril de 2014 (BOE núm. 109 de 5 de maig de 2014), de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es resol parcialment la convocatòria de places d'estades professionals a Alemanya, Àustria, França, Regne Unit i Suïssa, per a professorat de llengües estrangeres o professorat d'altres disciplines que imparteixi classe en llengua estrangera per al curs 2013-2014

[ Tancar finestra ]