Estades professionals a altres països
2015-2016

   programes   programes
info Convocatòria de 110 places d'estades professionals per al curs 2015-2016 a Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Itàlia, Regne Unit, República d’Irlanda i Suïssa.
arrow Les estades professionals són visites d'estudi i observació en les quals un centre europeu acull al docent espanyol durant un període de dues setmanes.

Destinataris: Docents funcionaris de carrera.

Nº de beques: 110

Requisits:
- Ser funcionari de carrera.
- Estar impartint docència, al moment de presentar la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria, en una d'aquestes dues modalitats:
  • En una llengua estrangera.
  • En una disciplina no lingüística en alguna llengua estrangera.
- Acreditar un nivell de competència lingüística equivalent al nivell B2 establert en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) de la llengua del país sol·licitat.
- No haver gaudit d'una ajuda per a la realització d'una estada professional en les dues últimes convocatòries d'aquest Programa.
- Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Dotació: 1200 €
La percepció de l'ajuda es portarà a efecte una vegada finalitzada l'estada professional i estarà condicionada a la justificació prescriptiva.

Durada: 2 setmanes.


arrow CONVOCATÒRIA OBERTA
links Enllaços d'interès:
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-profesores/no-universitarios/estancias-profesionales
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2015- 2016 (BOE núm. 89, 14/04/2015)
termini Termini:
4 de maig de 2015
docs Documentació:

WWW Aplicació on-line

PDF Manual d'instruccions per emplenar la sol·licitud 2015-2016

[ Tancar finestra ]