Formació contínua del personal educatiu

   programes   
info L'objectiu d'aquesta acció és facilitar al professorat formació durant un període màxim de sis setmanes en un país europeu, contribuint a la millora de la qualitat de l'educació.
arrow més info

arrow CONVOCATÒRIA 2013: APROVATS 2n TORN 19/9/13
links Enllaços d'interès:
WWW Catàleg Comenius-Grundtvig

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/documentacion/2012/parte-iii.pdf?documentId=0901e72b81091ae7

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius/formacion-continua.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2013 OAPEE

Sol·licitar:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html
termini Termini:

1r torn: fins al 16 gener de 2013
2n torn: fins al 30 abril de 2013
3r torn: fins al 17 setembre de 2013

DATES DEL DESPLAÇAMENT
1r torn: 1 de maig de 2013 – 31 d'agost de 2013
2n torn: 1 de setembre de 2013 – 31 de desembre de 2013
3r torn: 1 de gener de 2014 - 30 d'abril de 2014

docs Documentació:

Al finalitzar la formació, si voleu que se vos acrediti la formació ens haureu d’enviar:

* Còpia de l’informe final
* Proposta didàctica
* Certificat d’assistència expedit pels organitzadors amb: nombre total d’hores realitzades, lloc i dates


Presentar a:
Direcció General D’Ordenació Innovació i Formació Professional
Servei d’Ensenyament de Llengües Estrangeres i Programes Exteriors
Ptge. Part. de Guillem de Torrella, 1 4º 07002 Palma
Conselleria d’educació Cultura i Universitats

2N TORN 2013

PDF OAPEE: APROVATS NOVETATS

PDF OAPEE: LLISTA D'ESPERA NOVETATS

WWW RESOLUCIONS OAPEE: FORMACIÓ CONTÍNUA COMENIUS. 1R TORN 2013

PDF OAPEE: APROVATS

PDF OAPEE: LLISTA D'ESPERA

PDF OAPEE: REBUTJATS

PDF OAPEE: CAUSES D'EXCLUSIÓ

PDF OAPEE: INSTRUCCIONS PER ALS BENEFICIARIS DE LES AJUDES

PDF GUIÓ PROPOSTA DIDÀCTICA

PDF Institucions que organitzen cursos de formació a Europa

WWW Catàleg Comenius-Grundtvig

[ Tancar finestra ]