Formació contínua del personal d’educació de persones adultes

   programes   
info L'objectiu d'aquesta acció consisteix a ajudar a millorar la qualitat de l'aprenentatge permanent, permetent a les persones que treballen en institucions d'educació de persones adultes dur a terme una formació de fins a sis setmanes en un país europeu.
arrow
diagrama

arrow CONVOCATÒRIA 2013: APROVATS 2n TORN 19/9/13
links Enllaços d'interès:
WWW Catàleg Comenius-Grundtvig

http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/grundtvig/formacion-continua.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2013 OAPEE
termini Termini:

1r torn: fins al 16 gener de 2013
2n torn: fins al 30 abril de 2013
3r torn: fins al 17 setembre de 2013

docs Documentació:

Al finalitzar la formació, si voleu que se vos acrediti la formació ens haureu d’enviar:

* Còpia de l’informe final
* Proposta didàctica
* Certificat d’assistència expedit pels organitzadors amb: nombre total d’hores realitzades, lloc i dates


Presentar a:
Direcció General D’Ordenació Innovació i Formació Professional
Servei d’Ensenyament de Llengües Estrangeres i Programes Exteriors
Ptge. Part. de Guillem de Torrella, 1 4º 07002 Palma
Conselleria d’educació Cultura i Universitats

2N TORN 2013

PDF OAPEE: APROVATS NOVETATS

PDF OAPEE: LLISTA D'ESPERA NOVETATS

PDF OAPEE: REBUTJATS NOVETATS

WWW RESOLUCIONS OAPEE: FORMACIÓ CONTÍNUA GRUNDTVIG. 1R TORN 2013

PDF OAPEE: APROVATS

PDF OAPEE: LLISTA D'ESPERA

PDF OAPEE: REBUTJATS

PDF OAPEE: CAUSES D'EXCLUSIÓ

PDF OAPEE: INSTRUCCIONS PER ALS BENEFICIARIS DE LES AJUDES

PDF GUIÓ PROPOSTA DIDÀCTICA

PDF Institucions que organitzen cursos de formació a Europa

WWW Catàleg Comenius-Grundtvig

[ Tancar finestra ]