Llista d'interins Colòmbia 2015-2016

   programes   
info Convocatòria per a la formació de la llista d'aspirants a ocupar llocs en règim d'interinitat en places dels cossos docents de Mestres i Professors d'Educació Secundària previstos en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en centres i programes de l'acció educativa espanyola a Bogotà per al curs 2015/2016.
arrow més info

arrow -
links Enllaços d'interès:
http://www.mecd.gob.es/brasil/dms/consejerias-exteriores/brasil/2015/interinos/Colombia/manualcandidato.pdf
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2015-2016
termini Termini:
18 de març de 2015, 17:30 h.
docs Documentació:

PDF Annex I

PDF Annex II

PDF Annex III

[ Tancar finestra ]