Llista d'interins França 2014-2015

   programes   
info Convocatòria per a la formació de llistes d'aspirants a exercir llocs en règim d'interinitat en els centres espanyols de titularitat a França (el Liceu espanyol “Luis Buñuel” i el Col·legi espanyol "García Lorca" a París), en les Agrupacions de llengua i cultura espanyoles i en les Seccions internacionals espanyoles en liceus francesos. Curs 2014/2015.
arrow Resolució de la Conselleria d’Educació en França per a la convocatòria de llistes d’aspirants a places d’interinitat dels cossos docents de mestres, professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional.

Requisits:
- Tenir una experiència docent de mínim quatre mesos
- Estar en possessió de la titulació corresponent
- Tenir acreditada la residència en el país en el moment de ser anomenats funcionaris interins
- Coneixement de la llengua francesa
- Coneixement de la llengua anglesa (per als aspirants a les llistes del cicle formatiu de Grau Superior)


arrow -
links Enllaços d'interès:
http://www.mecd.gob.es/francia/convocatorias-programas/convocatorias-francia/Profesorado-interino-2014-2015.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria oficial 2014
termini Termini:
3 de març de 2014
docs Documentació:
-
[ Tancar finestra ]