Llista d'interins Marroc 2016-2017

   programes   
info Convocatòria de la Conselleria d'Educació al Marroc per a la formació de les llistes d'aspirants a exercir llocs en règim d'interinitat dels Cossos de Mestres, de Professors d'Ensenyament Secundari i de Professors Tècnics de Formació Professional contemplats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en places docents dels centres educatius de titularitat espanyola al Marroc per al curs 2016-2017.
arrow més info

arrow CONVOCATÒRIA OBERTA
links Enllaços d'interès:
http://www.mecd.gob.es/marruecos/dms/consejerias-exteriores/marruecos/convocatorias-y-programas/2016-2017/Manual-candidato-V3/Manual%20candidato%20V3.pdf
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2016-2017
termini Termini:
25 de febrer de 2016, a les 17:30 h
docs Documentació:

PDF Annex I

PDF Annex II

PDF Annex III

[ Tancar finestra ]