Llista d'interins Marroc 2013-2014

   programes   
info Convocatòria per a la formació de la llista d'aspirants a ocupar llocs en règim d'interinitat en places dels cossos docents de Mestres i Professors d'Educació Secundària previstos en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en centres i programes de l'acció educativa espanyola al Marroc per al curs 2013/2014.

Destinataris:
Titulats que reuneixin els requisits establerts en la base primera de la convocatòria.
arrow més info

arrow -
links Enllaços d'interès:
http://www.educacion.es/exterior/ma

Instruccions per registrar-se en Profex:
http://www.mecd.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/profesores/espanoles/interinos-marruecos/manualcandidatointerinos2012.pdf?documentId=0901e72b812425e3
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria oficial (13 de febrer de 2013)
termini Termini:
5 de març de 2013.
docs Documentació:
Pàgina web eTwinning Accés online a la convocatòria
[ Tancar finestra ]