Llista d'interins Marroc 2014-2015

   programes   
info Convocatòria per a la formació de llistes d’aspirants a places en règim d’interinitat dels cossos docents de mestres i professors d’educació secundària, en centres de l’acció educativa espanyola en Marroc, per al curs 2014-2015.
arrow més info

arrow -
links Enllaços d'interès:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/interinos-marruecos.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria oficial (29 de gener de 2014)
termini Termini:
13 de febrer de 2014
docs Documentació:
Pàgina web eTwinning Accés online a la convocatòria
[ Tancar finestra ]