Llista d'interins Portugal 2016-2017

   programes   
info Convocatòria pública per a la formació de llistes d'aspirants a exercir llocs en règim d'interinitat en places dels cossos docents contemplats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en l'Institut Español “Giner dels Rius” de Lisboa, per al curs 2016/2017.
arrow més info

arrow CONVOCATÒRIA OBERTA
links Enllaços d'interès:
http://www.mecd.gob.es/portugal/dms/consejerias-exteriores/portugal/convocatorias/2016/interinos/Manual-candidato/Manual%20candidato.docx
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2016-2017
termini Termini:
26 de febrer de 2016
docs Documentació:

PDF Annex I

PDF Annex II

[ Tancar finestra ]