Llista d'interins Portugal 2014-2015

   programes   
info Convocatòria per formar part de la llista d'aspirants a ocupar llocs en règim d'interinitat a places dels cossos docents de mestres i professors d'Educació Secundària previstos a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, a centres i programes de l'acció educativa espanyola a Portugal, per al curs 2014/2015.
arrow Destinataris:

Els titulats que reuneixin els requisits establerts a la base primera de la convocatòria.


arrow -
links Enllaços d'interès:
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/interinos-portugal.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria oficial 2014
termini Termini:
20 de març de 2014
docs Documentació:
Pàgina web Accés online a la convocatòria
[ Tancar finestra ]