Llista d'interins Regne Unit 2013-2014

   programes   
info Convocatòria per a la formació de la llista d'aspirants a ocupar llocs en règim d'interinitat a l'Institut Espanyol "Cañada Blanch" de Londres i en programes de l’acció educativa espanyola en el Regne Unit durant el curs 2014/2015.
arrow Destinataris:
Els candidats hauran de reunir els requisits establerts a la base segona de la convocatòria.

Especialitats convocades:
1. Mestres
- Idioma francès
- Música
- Educació Primària
2. Professors d’educació secundària
- Filosofia
- Llatí


arrow -
links Enllaços d'interès:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/interinos-reino-unido.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria oficial 2014
termini Termini:
11 de març de 2014
docs Documentació:
-
[ Tancar finestra ]