Places per a professors en seccions bilingües d'espanyol a paísos de l’Est i Xina

   programes   
info Places per a professors en seccions bilingües d'espanyol en centres educatius de Bulgària, Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, Romania, Rússia i Turquia per al curs 2013-2014.
Per a professors espanyols, siguin o no professors del cos de funcionaris docents, que puguin acreditar la titulació sol•licitada dins el termini de la convocatòria.
arrow més info

arrow -
links Enllaços d'interès:
Convocatòries de Cooperació Internacional del Ministeri d'Educació:
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/solictud-secciones-bilingues-europa-central-china/solictud-secciones-bilingues-europa-central-china-2013.html
convocatòria Convocatòria:
BOE núm. 98 (24 d'abril de 2013)
termini Termini:
13 de maig de 2013
docs Documentació:
WWW Accés a l'aplicació on-line
[ Tancar finestra ]