Projecte de mobilitat ACADEMIA 2015

   programes   
info Convocatòria d'una plaça a l'estranger (Alemanya) per a una estada d'una setmana per al professorat dins del marc del projecte ACADEMIA.
arrow El Projecte de mobilitat ACADEMIA o projecte de mobilitat transnacional, enquadrat dins del Subprograma Leonardo da Vinci del Programa d’Aprenentatge Permanent, és promogut i finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, a través del Centre Nacional de Recursos per a l’Orientació Professional (CNROP) i en coordinació amb les Comunitats Autònomes.

Els objectius del programa són conèixer altres sistemes d’orientació educativa i professional, conèixer noves eines i metodologia aplicades a la informació i orientació, potenciar la dimensió europea de l’orientació educativa y professional, i reforçar la cooperació comunitària en matèria d’informació i orientació professional millorant el coneixement dels distints sistemes educatius europeus. L’estada té una durada d’una setmana, entre els mesos de març i maig, a un país de la Unió Europea i va dirigida al professorat funcionari de carrera de l’especialitat Orientació Educativa i al que imparteix el mòdul de Formació i Orientació Laboral de Cicles Formatius.

Pel curs escolar 2014-2015, el Centre Nacional de Recursos per a l’Orientació Professional (CNROP) ha adjudicat una plaça a Alemanya a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual ha de fer la selecció del candidat que realitzarà aquesta mobilitat mitjançant una convocatòria.


arrow -
links Enllaços d'interès:
Programa ACADEMIA: http://www.academia-europe.eu/index/
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria projecte ACADEMIA 2015
termini Termini:
15 de desembre de 2014
a les 14:30 hores.
docs Documentació:
DOC Annex II - Full de sol·licitud de participació
docs Crèdits de formació:
-
[ Tancar finestra ]