Projectes de Mobilitat 11-13

   programes   
info Els projectes de mobilitat Leonardo tenen com objectiu el foment de la mobilitat per tal de:

- Donar suport als participants en activitats de formació i formació contínua en l’adquisició i ús de coneixements, habilitats i qualificacions de cara al desenvolupament professional.
- Augmentar l’atractiu del la formació professional i de la mobilitat per a persones i facilitar la mobilitat de treballadors en formació
- Donar suport a les millores de la qualitat i innovació dels sistemes, institucions i practiques d’educació i formació professional.
arrow Objectius:
- Fomentar la mobilitat de persones que reben Formació Professional Inicial (PQPI, CFGM)
- Donar suport a les millores de qualitat i innovació dels sistemes, institucions i pràctiques d'educació i Formació Professional.


Sol·licitants o coordinadors:

- Organismes responsables dels sistemes i polítiques de Formació Professional a nivell regional
- IES, Centres integrats de FP, associacions de pares de FP, organismes de Formació Professional


Beneficiaris de les beques:
- Alumnat de CFGM i PQPI
- Professorat de FP, orientadors i responsables de direcció de centres amb FP


(IVT) INITIAL VOCATIONAL TRAINING ALUMNES

Destinat a persones que estiguin cursant els estudis de formació professional de grau mitjà. No pertanyen en aquest grup qui cursi cicles formatius de grau superior ni cursos de formació ocupacional.

(VETPRO) VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING PROFESSIONALS PROFES

Destinat a persones responsables de formació professional i/o recursos humans. En aquest grup s’inclouen professorat, formador, personal de la formació profesional, assessors d’orientació, responsables de centres de formació i de planificació de la formació i l’orientació laboral a empreses.

(PLM) PEOPLE IN THE LABOUR MARKET ALUMNES

Destinat a persones que ja han assolit un grau de formació professional i estan en el mercat laboral tant en servei actiu com a desocupats. En aquest grup s’inclouen, així mateix, els participants en formació ocupacional, els titulats en formació professional de grau superior i els titulats universitaris.

arrow novetats
links Enllaços d'interès:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci/proyectos-de-movilidad.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria OAPEE
termini Termini:
3 de febrer de 2012
docs Documentació:
PROJECTES DE MOBILITAT IVT 2011-2013
Programa sectorial Leonardo da Vinci – referència: 2011-1-ES1-LEO01-34017
Estades formatives de qualitat en empreses europees per a alumnat de FP.
Adreçat a: alumnat de PQPI i cicles formatius de grau mitjà.
Nombre de beques concedides: 176
Durada de l’estada: 1 mes com a part del mòdul de FCT.
 
Enllaços d’interès: www.oapee.es
Convocatòria 2011: http://www.oapee.es/oapee/inicio/convocatoria/2011.html

Termini: 31/05/2013
Normativa
docx IB11_IVT_A_0 Resolució i instruccions gestió mobilitat
 
Gestió documental
docx IB11_IVT_A_1_a Llista d'IES
 
Noves incorporacions al projecte
docx IB11_IVT_A_2_a Carta de compromís (IES nova incorporació)
docx IB11_IVT_A_2_b Letter of intent (nous socis intermediaris)
docx IB11_IVT_A_2_c Letter of intent company (nous socis d'acollida)
 
Activitats prèvies a la preparació de l'estada
PRIMER TRIMESTRE DEL CURS
docx IB11_IVT_A_3 Designació i dades del coordinador
docx IB11_IVT_A_5 Confirmació sol·licitud d'estades

TRES MESOS ABANS (SI NO ES TENEN EMPRESES) O DOS MESOS ABANS DE L'INICI DE LES ESTADES

docx IB11_IVT_A_6_a Relació d'alumnes seleccionats
docx IB11_IVT_A_6_b Informe valoratiu del centre
doc IB11_IVT_A_7 Sol·licitud alumne
docx IB11_IVT_A_8 Fitxa de recerca d'empresa
 
Preparació de l'estada
docx IB11_IVT_A_9_a Proposta de programa formatiu [English-Français] orientatiu
docx IB11_IVT_A_9_b Escrit a l'empresa Model [English-Français]
docxIB11_IVT_A_10_a Model curriculum_vitae [English] per enviar a l'empresa
docxIB11_IVT_A_10_b Model curriculum vitae [castellà]
docxI IB11_IVT_A_10_c Model curriculum vitae [francès]
 
UN MES ABANS DE COMENÇAR L'ESTADA
docx IB11_IVT_A_11_a Contracte de l'estada entre CEC i participant
docx IB11_IVT_A_11_b Acord de formació - Training Agreement
docx IB11_IVT_A_12 Sol·licitud desplaçament tutor
docx IB11_IVT_A_13 Fitxa d'empresa - Enterprise file
docx IB11_IVT_A_14_a Pòlissa assegurança (anglès)
docx IB11_IVT_A_14_b Pòlissa assegurança (castellà)
docx IB11_IVT_A_14_c Instruccions per formalitzar l'assegurança LdV
docx IB11_IVT_A_15_a Certificat-factura de la preparació lingüística (castellà)
docx IB11_IVT_A_15_b Certificate-Invoice linguistic attendance (English)
 
Desenvolupament de l'estada (quatre setmanes)
docx IB11_IVT_A_16_b Certificat de l'empresa - Company Certificate
docx IB11_IVT_A_17 Informe MOBILITY TOOL
docx IB11_IVT_A_21_b Full de seguiment alumnes i empresa
 
Un cop finalitzada l'estada
Avaluació i justificació econòmica
UNA SETMANA DESPRÉS
docx IB11_IVT_A_17 Informe MOBILITY TOOL
 
DUES SETMANES DESPRÉS
docx IB11_IVT_A_18 Memòria despeses tutor
excel IB11_IVT_A_19 Informe financer
docx IB11_IVT_A_20 Instruccions per emplenar l'informe financer
docx IB11_IVT_A_21_a Informe, memòria i seguiment del tutor
docx IB11_IVT_A_22_a Escrit d'agraïment a l'empresa - English
docx IB10_A_22_b Escrit d'agraïment a l'empresa- Français
 
Inici fase final del projecte 31 de maig de 2012
docx IB11_IVT_A_23 Confirmació d'estades pendents d'emprar
excel tabla-manutencion-2012
docs Crèdits de formació:
Aquesta acció es reconeix amb crèdits de formació. Per sol·licitar-los haureu d'enviar emplenat el document word que trobareu tot seguit.
Per les accions que són de durada bianual, és necessari enviar-lo cada any per possibles canvis en els participants.


DOC Sol·licitud
[ Tancar finestra ]