Beques Leonardo da Vinci IVT 2013-2014

   programes   
info Els projectes de mobilitat Leonardo tenen com objectiu el foment de la mobilitat per tal de:

- Donar suport als participants en activitats de formació i formació contínua en l’adquisició i ús de coneixements, habilitats i qualificacions de cara al desenvolupament professional.
- Augmentar l’atractiu del la formació professional i de la mobilitat per a persones i facilitar la mobilitat de treballadors en formació
- Donar suport a les millores de la qualitat i innovació dels sistemes, institucions i practiques d’educació i formació professional.
arrow més info

arrow CONVOCATÒRIA OBERTA
links Enllaços d'interès:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci/proyectos-de-movilidad.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria OAPEE
termini Termini:
31 de desembre de 2014
docs Documentació:
PROJECTES DE MOBILITAT IVT 2013-2015
Programa sectorial Leonardo da Vinci – referència: 2013-1-ES1-LEO01-73074
Estades formatives de qualitat en empreses europees per a alumnat de FP.
Adreçat a: alumnat de PQPI i cicles formatius de grau mitjà.
Durada de l’estada: 1 mes com a part del mòdul de FCT.
 
Enllaços d’interès: www.oapee.es
Convocatòria 2013:
Normativa
PDF IB13_IVT_A_00 Resolució gestió mobilitat
docx IB13_IVT_A_01 Instruccions gestió mobilitat
 
Gestió documental
docx IB13_IVT_A_1_a Llista d'IES
 
Noves incorporacions al projecte
docx IB13_IVT_A_2_a Carta de compromís (IES nova incorporació)
docx IB13_IVT_A_2_b Letter of intent (nous socis intermediaris)
docx IB13_IVT_A_2_c Letter of intent company (nous socis d'acollida)
 
Activitats prèvies a la preparació de l'estada
PRIMER TRIMESTRE DEL CURS
docx IB13_IVT_A_3 Designació i dades del coordinador
docx IB13_IVT_A_5 Confirmació sol·licitud d'estades

TRES MESOS ABANS (SI NO ES TENEN EMPRESES) O DOS MESOS ABANS DE L'INICI DE LES ESTADES

docx IB13_IVT_A_6_a Relació d'alumnes seleccionats
docx IB13_IVT_A_6_b Dades dels alumnes seleccionats i de l'empresa
docx IB13_IVT_A_6_c Informe valoratiu del centre
doc IB13_IVT_A_7 Sol·licitud alumne
docx IB13_IVT_A_8 Fitxa de recerca d'empresa
 
Preparació de l'estada
docx IB13_IVT_A_9_a Proposta de programa formatiu [English-Français] orientatiu
docx IB13_IVT_A_9_b Escrit a l'empresa Model [English-Français]
docxIB13_IVT_A_10_a Model curriculum_vitae [English] per enviar a l'empresa
docxIB13_IVT_A_10_b Model curriculum vitae [castellà]
docxI IB13_IVT_A_10_c Model curriculum vitae [francès]
 
UN MES ABANS DE COMENÇAR L'ESTADA
docx IB13_IVT_A_11_a Contracte de l'estada entre CEC i participant
docx IB13_IVT_A_11_b Acord de formació - Training Agreement
docx IB13_IVT_A_12 Sol·licitud desplaçament tutor
docx IB13_IVT_A_13 Fitxa d'empresa - Enterprise file
docx IB13_IVT_A_14_a Pòlissa assegurança (anglès)
docx IB13_IVT_A_14_b Pòlissa assegurança (castellà)
docx IB13_IVT_A_14_c Instruccions per formalitzar l'assegurança LdV
docx IB13_IVT_A_15_a Certificat-factura de la preparació lingüística (castellà)
docx IB13_IVT_A_15_b Certificate-Invoice linguistic attendance (English)
 
Desenvolupament de l'estada (quatre setmanes)
docx IB13_IVT_A_16_b Certificat de l'empresa - Company Certificate
docx IB13_IVT_A_21_b Full de seguiment alumnes i empresa
 
Un cop finalitzada l'estada
Avaluació i justificació econòmica
UNA SETMANA DESPRÉS
docx IB13_IVT_A_17 Informe MOBILITY TOOL
 
DUES SETMANES DESPRÉS
docx IB13_IVT_A_18 Memòria despeses tutor
excel IB13_IVT_A_19 Informe financer
docx IB13_IVT_A_20 Instruccions per emplenar l'informe financer
docx IB13_IVT_A_21_a Informe, memòria i seguiment del tutor
docx IB13_IVT_A_22_a Escrit d'agraïment a l'empresa - English
 
Fase final del projecte
docx IB11_IVT_A_23 Confirmació d'estades pendents d'emprar
docs Crèdits de formació:
Aquesta acció es reconeix amb crèdits de formació. Per sol·licitar-los haureu d'enviar emplenat el document word que trobareu tot seguit.
Per les accions que són de durada bianual, és necessari enviar-lo cada any per possibles canvis en els participants.


DOC Sol·licitud
[ Tancar finestra ]