Segell Europeu 2013

programes   programes   programes
info El “Segell Europeu per a les iniciatives innovadores en l'ensenyament i aprenentatge de les llengües 2013” és un guardó nacional que s'atorga a les millors pràctiques en el camp de l'aprenentatge i l'ensenyament de les llengües estrangeres que compten amb possibilitats de difondre's a nivel europeu.
arrow Què és el Segell Europeu?

El Segell Europeu per a les iniciatives innovadores per a l'ensenyament i aprenentatge de llengües és una iniciativa de la Comissió Europea que reflecteix el seu interès per fomentar l'aprenentatge d'idiomes com a vehicle necessari per a una autèntica integració europea. Aquest premi distingeix les experiències innovadores en l'àmbit de l'ensenyament i aprenentatge de llengües (incloent-hi el llenguatge de signes), ja siguin estrangeres, nacionals, regionals o pròpies de comunitats emigrants dutes a terme per la ciutadania. S’atorga a l'Estat Espanyol mitjançant convocatòria pública des de 1998 i des de 2005 compte en dues modalitats:

·
Modalitat A: Segell Europeu per a les millors activitats innovadores dins l'ensenyament i aprenentatge de les llengües.
·
Modalitat B: Segell europeu per al professor/a de llengües que hagi destacat per la seva dedicació i professionalitat en l'ensenyament de llengües.

Seran candidats en cada cas:

Modalitat A. -Els centres i altres institucions o organismes educatius i / o de formació, autoritats i associacions que estiguin desenvolupant iniciatives per promocionar l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües, inclòs el llenguatge dels signes, ja siguin estrangeres, nacionals, regionals o pròpies de comunitats immigrants, en qualsevol etapa de l'educació independència de l'edat dels estudiants i del tipus de centre de què es tracti.

Modalitat B. -Els professionals de l'ensenyament de llengües: professorat, inspectors o inspectores, assessors o assessores, administradors de l'educació relacionats directament amb l'ensenyament de llengües, etc., que per la seva dedicació, trajectòria professional, compromís personal amb la docència i per l'originalitat dels seus mètodes, puguin servir d'exemple inspirador per a altres professionals. En aquesta modalitat no es premiaran projectes concrets sinó trajectòries professionals. En cap cas, l'adjudicació del premi s'ha de relacionar amb una avaluació formal de la competència pedagògica o lingüística del professorat.

El Jurat donarà prelació a les candidatures, els projectes o actuacions dels quals, s'emmarquin millor dins de les dues prioritats marcades per la Comissió Europea per a la convocatòria del Segell Europeu 2013:

1) L'aprenentatge de llengües basat en les noves tecnologies: Les tecnologies influeixen en nombrosos aspectes de la nostra vida. L'aprenentatge de llengües no és per tant una excepció: l'aprenentatge de llengües i l'avaluació dels coneixements lingüístics assistits per ordinador i / o les noves tecnologies, l'aprenentatge mixt de llengües o l'aprenentatge virtual o a distància, s'han convertit en eines molt útils i eficaços per ensenyar i aprendre llengües estrangeres. La creació de les xarxes socials i la seva utilització amb fins educatius afavoreixen per igual el diàleg multilingüe i la participació més enllà de les pròpies fronteres i representen un mitjà per interactuar i aprendre noves llengües.
Aquest nou sistema d'aprenentatge / ensenyament ha de combinar el model i la motivació de l'ensenyament clàssic a l'aula i la flexibilitat de l'ensenyament en línia o a distància amb la finalitat de crear cursos que siguin accessibles i motivadors per als estudiants d'avui, que desenvolupin la seva autonomia, que interactuïn amb el seu professor a través de l'ordinador i aprenguin les llengües estrangeres de forma lúdica.

2) Classes multilingües: El fenòmen de les aules multilingües està en continu creixement. Aquestes aules compostes per alumnat originari de països diferents que no comparteix una llengua materna comuna. En conseqüència, tant el comportament com la cultura d'aquest alumnat poden ser molt diferents: si aquesta situació es pot entendre com una font de problemes, també pot servir de base per establir comparacions i fomentar el debat. Tal és la delicada tasca del professorat: ha d'adaptar les seves tècniques d'ensenyament tenint en compte aquesta diversitat i fent-la respectar, incidint en l'objectiu principal, saber transmetre a l'alumnat les millors competències possibles de gramàtica i de comunicació en la llengua objecte d'estudi.

El Jurat donarà prelació també a les candidatures, els projectes o actuacions del quals, s'emmarquin millor dins de les prioritats nacionals per a aquesta convocatòria, és a dir, iniciatives o projectes que tinguin com a finalitat la millora de la competència en comunicació lingüística a través de la implementació d'actuacions com l'aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres, el portfolio europeu de les llengües i la participació en programes europeus.

El jurat tindrà en compte, també, els criteris pactats per tots els països europeus participants per la Comissió europea.

El termini per presentar les sol·licituds acaba el 6 de maig de 2013. Pensau que el jurat donarà prelació a les candidatures que presentin projectes o actuacions que s'emmarquin millor dins les dues prioritats marcades per la Comissió Europea per a la convocatòria del Segell Europeu 2013.


arrow -
links Enllaços d'interès:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/sello-europeo.html
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2013 (BOE núm. 88, 12-4-2013)
termini Termini:
6 de maig de 2013
docs Documentació:
PDF Prioritats Europees 2012-2013
[ Tancar finestra ]