Visites d’Estudi

   programes   
info Una visita d'estudis consisteix en una visita breu, de tres a cinc dies, d'un petit grup (8 a 15 persones) d'especialistes i responsables que representen diverses parts interessades en l'educació i la formació professional, per estudiar un aspecte particular de l'aprenentatge permanent en un altre país participant.
arrow més info

arrow RESOLUCIÓ DEL SEGON TORN
links Enllaços d'interès:
CEDEFOP: http://www.studyvisits.cedefop.europa.eu/
convocatòria Convocatòria:
Convocatòria 2013 OAPEE

Sol·licitar:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/servicios/gestion-linea.html
termini Termini:
Hi ha dos terminis de sol·licitud: al 1r i al 3r trimestre

Primer torn: 28 de març de 2013
Segon torn: 15 d'octubre de 2013
docs Documentació:

PDF RESOLUCIÓ: Relació de persones acceptades, llista d'espera i rebutjats NOU

PDF Causes de rebuig

------------

PDF Catàleg de Visites d’Estudi 2013-14

PDF Catàleg de Visites d’Estudi 2013-14 (VERSIÓ CURTA)

Al finalitzar la formació, si voleu que se vos acrediti la formació ens haureu d’enviar:

• Còpia de l’informe final
• Certificat d’assistència expedit pels organitzadors amb: nombre total d’hores realitzades, lloc i dates.

Presentar a:
Conselleria d’Educació Cultura i Universitats
Direcció General D’Ordenació Innovació i Formació Professional
Servei d’Ensenyament de Llengües Estrangeres i Programes Exteriors
Ptge. Part. de Guillem de Torrella, 1 4º
07002 Palma

docs Crèdits de formació:
-
[ Tancar finestra ]