-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
-
 

-Servei de Projectes Lingüístics
---

 
OAPEE >> PROGRAMA D'APRENENTATGE PERMANENT


Logo del Programa d'Aprenentatge Permanent COMENIUS ERASMUS LEONARDO DA VINCI GRUNDTVIG TRANSVERSAL OAPEE

---

- CONVOCATÒRIA NACIONAL PAP 2013
publicat el 27/11/2012

---

PROGRAMA D'APRENENTATGE PERMANENT  
   
  COMENIUS  
>> Associacions escolars Comenius (multilaterals i bilaterals) [anar-hi]
>> Associacions escolars Comenius-Regio [anar-hi]
>> Acollida d'ajudants Comenius —FINALITZAT—  
>> Ajudanties Comenius —FINALITZAT—  
>> Ajuts per a la formació contínua del personal educatiu —FINALITZAT—  
>> Mobilitat de l’Alumnat Comenius (MAC) —FINALITZAT—  
>> Visites preparatòries i Seminaris de Contacte Comenius —FINALITZAT—  
   
  LEONARDO DA VINCI  
>> Beques Leonardo da Vinci IVT 2014/15 NOU [anar-hi]
>> Projecte ACADEMIA 2015 [anar-hi]
>> Beques Leonardo da Vinci IVT 2013/14 ANTIC  
>> Associacions Leonardo da Vinci —FINALITZAT—  
>> Projectes d’Innovació i Transferències (TOI) —FINALITZAT—  
>> Projectes de mobilitat 11-13 —FINALITZAT—  
>> Visites preparatòries per a projectes LdV —FINALITZAT—  
>> Projecte ACADEMIA 2014 —FINALITZAT—  
   
  ERASMUS  
>> Projecte de mobilitat Erasmus per a l’alumnat i el professorat d’FP de grau superior [anar-hi]
>> Visites preparatòries per a projectes Erasmus [anar-hi]
   
  GRUNDTVIG  
>> Associacions d'aprenentatge Grundtvig [anar-hi]
>> Ajuts per a la formació contínua del personal educatiu de persones adultes —FINALITZAT—  
>> Ajudanties Grundtvig —FINALITZAT—  
>> Projectes de voluntariat per a persones majors —FINALITZAT—  
>> Seminaris Grundtvig —FINALITZAT—  
>> Visites i intercanvis —FINALITZAT—  
>> Visites preparatòries —FINALITZAT—  
   
  TRANSVERSAL  
>> Visites d’Estudi —FINALITZAT—  
-
 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-