Programa: ESCOLA I ENTORN
 
Tauló d'anuncis
 
Berenars saludables
 
Escola solidària
 
Camí segur cap a l'escola
 
Hort escolar
 
Plantes ornamentals a les finestres i als passadissos
 
Menys residus
 
Per ser bons consumidors
 
Sortides i visites
 
Jornades: Escola i Entorn
Fons de llibres

 

 


 

TAULÓ D'ANUNCIS

 

 

Serveix per recollir informacions i notícies del nostre entorn i del centre referides a l’Educació Ambiental. Algunes de les activitats realitzades son:

  • Exposició de fotografies dels alumnes en el lloc on havien passat les seves vacances titulada “de vacances en el medi”.

  • Exposició de logotips i etiquetes d’E.A. que duen diferents productes de consum habitual i que els alumnes s'encarregarende recollir.

  • Felicitació de Nadal preparada juntament amb el grup de filosofia.

 

Tornar