Programa: ESCOLA I ENTORN
 
Tauló d'anuncis
 
Berenars saludables
 
Escola solidària
 
Camí segur cap a l'escola
 
Hort escolar
 
Plantes ornamentals a les finestres i als passadissos
 
Menys residus
 
Per ser bons consumidors
 
Sortides i visites
 
Jornades: Escola i Entorn
Fons de llibres

 

 


PLANTES ORNAMENTALS A LES FINESTRES I ALS PASSADISSOS

 

Per gaudir de la seva bellesa i bona olor i servir d’element de decoració de les aules, que volen, tenen a la seva disposició plantes i jardineres per poder sembrar i tenir a les seves finestres. Durant l’any només cal que en tinguin cura.

 

Les plantes que decoren els passadissos també són naturals.

 

 

 

Tornar