Programa: ESCOLA I ENTORN
 
Tauló d'anuncis
 
Berenars saludables
 
Escola solidària
 
Camí segur cap a l'escola
 
Hort escolar
 
Plantes ornamentals a les finestres i als passadissos
 
Menys residus
 
Per ser bons consumidors
 
Sortides i visites
 
Jornades: Escola i Entorn
Fons de llibres

 

 


MENYS RESIDUS

 

Per tal de reduir, reciclar, reutilitzar i “recollir” els residus i deixalles del centre:

  • Tenim contenidors a les aules per al plàstic, per al paper i per als residus.

  • Duim berenars dins carmanyola evitant el paper d’alumini.
  • El cuiner s’encarrega de separar i dur els residus orgànics del menjador a l’hort per fer compost.
  • Feim treballs manuals i elements de decoració amb deixalles.
  • Participam al concurs de Mallorca Recicla.
  • Tenim establerts torns per recollir els papers del pati que “han caigut“ al terra.
  • Col·laboram en la neteja i l’ordre de les aules.
  • Utilitzam paper reciclat per als treballs de classe (fotocòpies), per a l’edició de la revista “Es Castell” i per a tots els documents del centre.
  • Hem visitat i treballat l'exposició “L’Efecte Hivernacle” dirigida a famílies i alumnes, cedida per l'IES Son Pacs.


 

 

Tornar