Activitats
Concurs Aules Netes
Els reptes de GAIA
 

 

 

 


CONCURS AULES NETES

 

Aquesta activitat, és present al nostre projecte des dels seus inicis, i ha esdevingunt un dels seus eixos fonamentals, que ens ha permès introduir moltes d'altres propostes d'educació ambiental.


La idea va sorgir fruit de la profitosa col·laboració, en temes relacionats amb l'educació ambiental, que durant el curs 99-00 es va establir amb IES Joan Taix del nostre mateix municipi, on des de feia anys es treballava seriosiament aquesta temàtica.
El concepte és senzill...

 1. S'estableixen una sèrie de paràmetres amb els que s'el·labora una graella d'avaluació.
  En el nostra cas consta de setze ítems que s'avaluen tots els dies. Entre aquest, per a què ús feu una idea, tenim aspectes com: ús efectiu dels contenidors de paper per reciclar i reutilitzar, utilització correcta de l'il·luminació o la calefacció, ús adequat del material fungible, i també altres aspectes com neteja de les taules i l'aula (doncs embrutar-les també te un cost ambiental), contaminació sonora, manteniment de la neteja d'alguns espais comuns, ..
 2. Cada aula del curs/cicle/etapa que participi és avaluada conforme als paràmetres escollits otorgant un punt per cada aspecte aconseguit. Amb les puntuacions obtingudes s'el·labora una classificació amb la que s'informa a l'alumnat.
  El nostre centre és petit, d'una sola línia. Hi participen des del segon cicle de Primaria fins a l'ESO, en dues categories. Una pels cursos d'EP i un altra pels quatre cursos de l'ESO. Quincenalment és "penja" a cada aula una classificació actualitzada.
  Correspon al tutor de cada curs comentar-la i estimular la participació dels seus tutorands.
  La Comissió Verda del centre és la que s'organitza per la recollida de dades i actualització de les classificacions.
 3. El Premi
  Als voltants de maig, es proclama els guanyadors per a cada categoria. El premi consisteix amb una excursió extraordinaria lligada a l'entorn natural. En el cas de EP, consisteix en una sortida dins l'illa ( a un dels Parcs Naturals, a Cabrera, parc Nacional, ...). A l'ESO s'organitza una sortida de dos dies a l'illa de Menorca, durant els quals és visiten paratges d'aquesta reserva de la Biosfera en bicicleta.

Un apunt econòmic: El centre assumeix el cost total del premi d'EP i més del 50% del de l'ESO. La Comissió Verda, organitza diverses activitats amb les que tracta de subvencionar part d'aquest cost.

 

ASPECTES POSITIUS
ASPECTES NEGATIUS
Es una activitat que implica l'alumnat durant tot el curs
És una activitat competitiva
Es fomenta el sentiment de grup
Quan un grup es "despenja" molt perd tota la motivació.
Requereix el treball cooperatiu de tutors i departaments
Requereix el treball cooperatiu de tutors i departaments
Es una activitat que pot col·laborar amb altres aspectes de la vida del centre (neteja del centre, convivència, respecte de normes,...)
Es una activitat que requeireix molta feina i coordinació
Es una activitat que requeireix molta feina i coordinació


 

Tornar