COMISSIÓ NÚM. 1    REUTILITACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

 

 

Situació inicial:

 

-         Manca de campanyes de sensibilització i de recollida de llibres de text a l’institut.

-         Manca d’informació actualitzada i operativa sobre llibres prevists per cursos i assignatures.

 

 

Gestions realitzades:

 

-         Protocol de com i quan es recolliriem i es vendrien els llibres.

       Elaboració d’un pla de recollida dels llibres en tres fases(dia del llibre, juny i   setembre). Aquest pla proposa la recollida dels llibres, l’assignació d’un preu, la compra-venda o la devolució dels llibres no venuts.

 

-         Demanda de col·laboració als caps de  departament a dues reunions de la comissió pedagògica per actualitzar i completar la informació sobre llibres prevists per al curs vinent.

 

-         Realització d’un nou arxiu de llibres penjat a la xarxa de l’IES i, per tant, disponible per la secretaria del centre.

 

-         Demanda de col·laboració als tutors, als pares i a l’alumnat de curs mitjançant tres  circulars informatives.

-  Elaboració d’un cartell per potenciar la campanya pe part del voluntariat mediambiental de l’institut.

 

- Articles de promoció de la campanya al Maurifull i el Full verd.

 

- Revisió dels llibres

 

- Assignació d’un preu.

 

- Venda i recollida dels llibres.

 

Participació:

 

Rosa Rius i Laura Agost, i la resta del grup d’ambientalització de l’institut en les tasques de recollida i venta. Merche Sánchez (gestions informàtiques),Myriam Fuentes, secretària de l’IES.

Tutors i alumnat participant

Alumnes voluntaris mediambientals

 

Estat actual:

 

S’ha posat en marxa la campanya de recollida i venda per als mesos de juny i setembre (segona i tercera fase)

 

 

Valoració de la comissió:

 

Tenint en compte que és el primer any, la valoració és positiva ja que ens servirà de prova i es veurà quins aspectes s’han de millorar. La participació de l’alumnat és satisfactòria, creim que augmentarà als cursos següents.

 

 

Documents:

 

Circulars pares,alumnes i  professorat.

LListat de llibres per cursos

Bases de dades dels llibres recollits

Cartells promoció IES

Cartells per als centres de primària