COMISSIÓ NÚM. 2   RECICLATGE DELS  RESIDUS GENERATS A L’INSTITUT

 

 

Situació inicial:

 

            A l’institut solament es reciclava parcialment el paper, amb capses de cartó per aquesta finalitat a la sala de professors, a consergeria, als departaments i a alguna aula de l’alumnat.

No s’utilitzava gens el paper reciclat (es va fer un any però, diuen, no va anar bé). Al bar no es feia cap tipus de reciclatge i era generador de molt de residus, que eren  llançats per l’alumnat  per tot el pati.

            Els residus perillosos com toners, fluorescents, productes del laboratori de física i química eren emmagatzemats. Es va intentar aconseguir que alguna empresa vengués a recollir-los però havia de ser pagant molt. Solament es va poder aconseguir que venguessin a recollir 10 toners.

 

Gestions:

 

            A)Respecte al paper: es va sol.licitar a l’educadora de “Mallorca Recicla” un paper que anàs bé per la nostra fotocopiadora. S’intenta reutilitzar el paper per les dues cares.

            B)Respecte del bar, i residus generats per ell:

-Vàrem enviar un informe aprovat pel Consell Escolar a la Conselleria de Educació abans del concurs d’adjudicació de bars. En aquest informe es demanava que el bar tengués més productes naturals i menys patatilles, llepolies, etc. També que es valoràs si el bar tenia algun tipus de tractament de residus.

-S’han fet fotos de les deixalles que deixen els alumnes per tot arreu

-Es vàren sol·licitar papereres fixes per al pati al Consell de Mallorca i un contenidor de pil·les

-Varem participar a la campanya de recollida de llaunes de la Fundació Deixalles.

C) Respecte dels residus perillosos

-Vàrem sol·licitar a la educadora de “Mallorca Recicla” un llistat de empreses que recullen i reciclen aquest tipus de residus. Per la nostra banda, hem contactat amb una empresa que recull i recicla cartuxos de tinta, però estam a l’espera que ens doni el centre un llistat de totes les impressores.

D) Respecte dels residus en general

Conscienciació davant d’aquest problema: xerrada sobre reciclatge i residus als alumnes de batxillerat i de cicles formatius.

 

 

Participació

 

            -Consell de Mallorca: contenidor de piles

            -Fundació Deixalles: contenidors de llaunes

            -Consell de Mallorca (programa “Mallorca Recicla”): assesorament durant tot el curs i xerrada sobre reciclatge i residus a càrrec de Cati Pons.

            - Isabel Segura, Joan Rodaguts i Carme Arrom del grup d’ambientalització de l’institut.

 

 

Estat actual

 

            a) S’ha comprat una partida de paper reciclat però sembla que estava en mal estat i s’ha deixat d’utilitzar perquè espanyava la fotocopiadora. Mentres s’arregla el problema s’està utilitzant per  fer exàmens, escriure, etc. Es continua el reciclatge de paper i s’han posat algunes capses  en algunes aules.

            b) Pareix que no ha servit per molt l’informe del Consell Escolar i que més o menys la situació està com l’any passat. El bar sí ha col.laborat en la campanya de recollída de llaunes.

            -S’ha aconseguit un contenidor de piles

            -A la campanya de recollida de llaunes s’han aconseguit aproximadament 3.000 llaunes (750 euros). Hem decidit aprofitar l’èxit d’aquesta campanya per continuar reciclant les llaunes. 

            c) S’està a l’espera  que es signi un conveni de col.laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i les empreses per tal  que venguin als centres educatius a recollir i reciclar aquests residus.

            d) Es recicla el vidre de les botelles després dels dinars/sopars  del professorat que es fan al centre.

 

Valoració:

 

            La recollida de llaunes és l’aspecte més exitós del curs, sobretot comparat amb l’any passat, en el qual dins dels contenidors havia tot tipus de residus i alguns varen ser trencats pels alumnes. Ha estat decisiva la tasca de publicitat i l’informació duita a terme pels alumnes voluntaris de segon de batxillerat.

 

Documents

Publicitat de la recollida de llaunes: cartells dels voluntaris mediambientals

Lllistat d’empreses que recullen residus perillosos