COMISSIÓ NÚM.3 PROPOSTES DE MILLORA DE L’ENTORN DE L’INSTITUT

 

 

Situació inicial:

 

            - Estat dels jardins després de les tempestes del primer trimestre de curs i caiguda de pins.

            - Manca d’un jardiner amb dedicació completa per al manteniment dels espais ajardinats.

            - Manca i mala qualitat del substrat perquè arrelin els arbres.

 

Gestions:

 

            - Demanda de col·laboració al representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’IES.

            - Contactar amb la Conselleria de Medi Ambient per tal d’aconseguir vegetació autòctona adient per a la repoblació, i terra, tot amb l’objectiu de tenir un entorN més agradable.

            - Contactar amb Medi Ambient per tal d’actuar contra la processionària mitjançant la instal·lació de nius de puputs.

            - Estudi quantitatiu de les papereres per al pati del centre i la seva distribució. Es demana un nombre aproximat de 12 papereres per distribuir-les en els diferents espais.

            - Demanda de col·laboració al Consell de Mallorca per tal d’aconseguir terra, compost i composteres.

            - Contactar amb empreses constructures per intentar que ens duguin, a bon preu, terra porgada de les obres ( 9 contactes telefònics)

 

Participació:

 

            - Aina Ensenyat, Alicia Ramis i Joan Rodaguts del grup d’ambientalització

 

Estat actual:

 

            - La Conselleria de Medi Ambient ens ha fet arribar la pràctica totalitat d’arbres i arbusts sol·licitats.

            - Manca la concessió de la terra necessària per crear un sòl adient per sembrar.

            - No s’han comprat les papereres sol·licitades.

            - Tenim concedits 2 nius que són els necessaris per la població de pins que tenim.

            - El compost i les composteres estan aparaulats amb el Consell de Mallorca.

 

Valoració de la comissió:

 

            - Hem trobat bona disposició a col·laborar per part de la Conselleria de Medi Ambient, i amb el Consell de Mallorca, mentre que el representant de l’Ajuntament al Consell Escolar s’ha desentès completament del tema.

            Si finalment aconseguim la terra( tenim ja les plantes), sinó ens concedeixen un jardiner, cada any serà el mateix i s’haurà de començar de 0. Una disposició bona seria la instal·lació d’un sistema per goteig.

 

Documents:

 

            - Carta explicativa i sol·licitud de col·laboració al conseller de Medi Ambient

            - Informe de les necessitats d’arbres, arbusts, nius i terra de l’IES.

            - Panell de la proposta d’ubicació de les papereres a l’IES.