COMISSIÓ NÚM.  5  VALORACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR A L’INSTITUT

 

 

Situació inicial:

 

-         Manca de coneixement de l’estat de les instal·lacions

-         Manca d’operativitat de les instal·lacions

-         Manca d’estratègies i previsions de futur

 

Gestions realitzades:

 

-         Sol·licitud d’elaboració de dos informes tècnics:

a)      Estat actual de les instal·lacions

b)      Estudi de la viabilitat i pressupost d’un pla per fer operatives les instal·lacions.

-         Fixar les línies generals del pla d’actuació: obtenir l’energia suficient per autoabastir l’institut a partir de les reformes, ampliacions i posada en marxa de les instal·lacions d’energia solar.

-         Realització d’una carta explicativa dels objectius i gestions realitzades pel grup de treball d’ambientalització de l’institut i petició oficial d’ajuda institucional al Sr.Rafel Bosch, director general de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura.

 

Participació:

 

Han realitzat aquests estudis i gestions:

L’empresa SUNTECHNICS

Esther Martínez i Carme Arrom del grup d’ambientalització de l’institut.

Miquel Cerdà, director de l’IES

 

Estat actual:

 

Estam a l’espera dels resultats de  l’entrevista de treball amb un representat de la Direcció General de Planificació i Centres ( LLuis Sánchez )

 

Valoració de la comissió:

 

La realització dels dos estudis tècnics (situació actual i viabilitat) és molt positiva ja que és la base per establir un pla d’actuació. La viabilitat del projecte sols és possible des del compromís institucional i previsiblement implicarà les conselleries d’Educació i la d’Indústria.

 

Documents:

            - Informe de la situació actual de la xarxa d’energia solar

            - Informe sobre la viabilitat del projecte

            - Carta explicativa de la situació al director general de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació.