La Quarta "R"
Joc, tu tries el material escolar
Guia de l'aula verda
Pla d'Ambientalització de l'IES Felanitx (curs 05-06)
Campanya "TU TRIES"

 

 


JOC: TU TRIES EL MATERIAL ESCOLAR

 

1.    OBJECTIUS

- Prendre consciència de les conseqüències mediambientals que conduen les accions quotidianes, com en aquest cas pot ser comprar un tipus de material escolar o un altre.

- Classificar el material escolar segons sigui medi ambientalment correcte o medi ambiental no correcte. Els criteris que seguirem són els següents:

• 1r : els materials han de ser reutilitzables (recarregables)

• 2n : la matèria primera no ha de ser plàstic, sinó de fusta, ferro, alumini, roba, ...

• 3r : si s’han d’utilitzar plàstics mai seran de PVC, sinó de PP (polipropilè)  o de PE (polietirè)

• 4t : no s’han d’utilitzar substàncies amb dissolvents orgànics o alifàtics (típex, coles, marcadors, ...)

 

2.       MATERIAL

Tres recipients “Tu tries” per aula. En cada un d’ells s’hi pot trobar el material escolar següent:

 

- 2 estoigs

- 3 llapis

- 3 esborradores

- 2 carpetes

- 3 marcadors

- 2 coles adhesives

- 2 paquets de folis

- 5+5 clips

- 3 maquinetes (fer punta)

- 3 bolígrafs

- 1 típex

- 2 regles

 

3.       METODOLOGIA

- Es fan tres equips d’alumnes. Cada equip ha de triar un nom pel grup, un portaveu i tres membres del jurat.

- Es reparteix un recipient “Tu tries” amb el material escolar a cada equip.

- S’expliquen els criteris que s’han de seguir per seleccionar el material (veure objectius).

-  Comença el joc: cada equip té 15 minuts per omplir un estoig i una carpeta amb material medi ambientalment correcte i l’altre estoig i carpeta amb material medi ambientalment no correcte.

-  Passats els 15 minuts, cada equip tindrà dos estoigs i dues carpetes que seran analitzats pels membres del jurat (un de cada equip, inclòs un membre del propi equip). El professor anirà anomenant d’un en un el material escolar i els membres del jurat juntament amb l’explicació del professor valoraran si la separació ha estat correcta o no.

-  A la pissarra s’anotaran els punts aconseguits per cada equip (màxim 12 punts).

-  L’equip que aconsegueix la màxima puntuació és l’equip guanyador del joc TU TRIES EL MATERIAL ESCOLAR.

 

4.       CONCLUSIONS

- No és fàcil trobar material medi ambientalment correcte a les papereries, però la demanda fa l’oferta.

-  Si utilitzam material medi ambientalment correcte:

• es redueix el consum de material i energia (en el procés de fabricació i transport del producte)

• es produeixen manco residus (manco embolcalls, matèria primera reciclable, ...)

• es redueixen possibles problemes de salut (intoxicacions pels dissolvents orgànics, ...)

• s’estalvien despeses econòmiques en molts de casos (procés de fabricació, transport, ...)

 

5.       RECORDATORI SOBRE EL SISTEMA DE RECICLATGE DE L’AULA

- És convenient explicar de nou el tipus de residus que correspon abocar a cada contenidor, ja que pareix que els alumnes no ho tenen gaire clar.

- Fixar un dia a la setmana per dur els residus als contenidors generals que es troben a la placeta del bar dels alumnes; per exemple es podria fer a l’hora de tutoria.

- Cada setmana hi pot haver 2 encarregats d’anar a  reciclar.

- Llegir i penjar la GUIA DE L’AULA VERDA.

 

6.    SOLUCIONARI

- El material escolar està classificat segons sigui medi ambientalment més correcte o no tan correcte, però a vegades serà difícil classificar els materials ja que presentaran característiques contradictòries. Per tant, es tendran sempre en compte els criteris següents:

     • 1r : els materials han de ser reutilitzables (recarregables)

     • 2n : la matèria primera no ha de ser plàstic, sinó de fusta, ferro, alumini, roba, ...

     • 3r : si s’han d’utilitzar plàstics mai seran de PVC, sinó de PP (polipropilè)  o de PE (polietirè)

     • 4t : no s’han d’utilitzar substàncies (típex, coles, marcadors, ...) amb dissolvents orgànics o alifàtics; se reconeixen fàcilment perquè fan una olor molt desagradable.

 

MATERIAL

MILLOR PEL MEDI AMBIENT

PERJUDICIAL PEL MEDI AMBIENT

1. CARPETA

Cartró

Plastificada

2. FOLIS

Paper 100% reciclat (TCF)

Paper no reciclat i blanquejat amb clor

3. ESTOIG

Cartró i alumini

Plàstic

4. BOLÍGRAF

1r. Recarregable

2n. Cartró

Plàstic no reutilitzable

5. LLAPIS

1r. Recarregable

2n. Fusta sense lacar

Fusta lacat

6. MARCADOR

1r. Recarregable

2n. Sec (de fusta)

No recarregable

7. COLA ADHESIVA

Sense dissolvents orgànics

Amb dissolvents orgànics

8. CLIPS

Sense plàstics

Amb plàstic

9. TÍPEX

1r. No utilitzar-ne, simplement tatxar.

2n. Sense dissolvents orgànics

Amb dissolvents orgànics

10. REGLES

De fusta, alumini

De plàstic

11. ESBORRADORA

Sense embolcall de plàstic

Amb embolcall de plàstic

12. MAQUINETA

De fusta, d'alumini

De plàstic

 

Gràcies per col·laborar amb la millora del medi ambient.

 

Tornar