La Quarta "R"
Joc, tu tries el material escolar
Guia de l'aula verda
Pla d'Ambientalització de l'IES Felanitx (curs 05-06)
Campanya "TU TRIES"

 

 


PLA D'AMBIENTALITZACIÓ DE L'IES FELANITX (curs 05-06)

 


Objectius generals

 1. Facilitar i fomentar l'educació ambiental de la comunitat educativa

 2. Fer possible una gestió de recursos material i energètics ambientalment correctes

 3. Apropar-se a ala coherència ambiental entre el que es diu i el que es fa al centre.

Objectius concrets pels curs 2004-2005

a) Modificació dels hàbits ecològics dels alumnes envers de la separació dels residus que generen.

b) Instalació d'energies renovables a l'institut per part de les administracions públiques


Actuacions:

a) Per la modificació d'hàbits s'han fet les següents actuacions: Campanya "TU TRIES"

  • Circular interna informativa a tots els professors i tutors dels objectius de la Comissió Medi Ambiental (CMA) i de la intenció d'aconseguir que els alumnes es responsabilitzen de tenir 3 papereres a les seves aules, amb cartells informatius i de anar a tirar el contingut al contenidor adequat.

  • Elaboració d'una activitat dirigida a tot l'alumnat "Que hi hem de posar?" consistent en la elaboració de tres cartells en els que els alumnes especifiquen el tipus de residu que s'ha de posar a cada un. Es dissenya la activitat per fer a hores d'estudi.

  • Augment del nombre de contenidors de fems al pati i col·locació de tres contenidors de llosques amb arena a la zona de fumadors externa al recinte escolar.

  • "El curs més ecològic": Cada mes es faran revisions d'aules amb un sistema de puntuació segons si tenen els tres cartells, les tres papereres, si els residus estan separats adequadament i la neteja de l'aula.

  • Elaboració d'una pàgina informativa a l'agenda escolar dels alumnes. Es remarca la responsabilitat de encarregar-se ells de la separació i abocament dels residus que generen. Es consoliden les actuacions de fer revisions mensuals a les aules per triar un guanyador anomenat curs mes ecològic, que quedarà reflectit a la revista de l'institut.

b) Per la instal·lació d'energies renovables

  • Sol·licitud d'instal·lació a la Conselleria d'Educació. Departament d'Obres. IBISEC enviada al novembre del 2004. Es demana instal·lació de 5 KW de potència.

  • Col·laboració amb un "projecte per la instal·lació d'energies renovables als centres escolars públics de les Illes Balears" elaborat pel SACE. L'IES Felanitx es suma així a un total de 30 instituts que demanen la instal·lació de 10 KW de potència generada per panells fotovoltaics.

c)Altres actuacions:

  • Mercadet solidari de segona mà. Objectiu: incentivar la Reutilització d'articles aprofitables, bàsicament roba, llibres, CD de música i objectes de decoració. Varen col·laborar els alumnes de 4rt d'ESO. Els beneficis es destinarem a donacions a ONGs i al premi pel curs més ecològic.
  • Fulla informativa a l'agenda escolar per la creació d'un Grup Jove de Medi Ambient. Es donarà informació adequada als tutors i es realitzaran reunions periòdiques. L'Objectiu es fomentar la col·laboració dels alumnes en les tasques d'ambientalització del centre.
  • Recollida de llibres de text usats per crear un Banc de Llibres. S'adjunta una fulla informativa als pares dins dels sobres de matricula.Comissió de Medi Ambient

IES Felanitx

Febrer 2006

 

 

Tornar