La Quarta "R"
Joc, tu tries el material escolar
Guia de l'aula verda
Pla d'Ambientalització de l'IES Felanitx (curs 05-06)
Campanya "TU TRIES"

 

 


CAMPANYA "TU TRIES"

 

La campanya "TU TRIES" inclou una sèrie d'actuacions encaminades a promoure que cada grup d'alumnes separi els residus en tres papereres ubicades a la seva aula i s'encarregui d'nar a tirar els residus seleccionats als contenidors correponents.

 

 

 

 

Comissió de Medi Ambient

IES Felanitx

Febrer 2006

 

 

Tornar