IES Joan Taix

 

 Concurs: "Aula Ecològica"
 Codi Ambiental de l'institut
 Codi ambiental per al bar de l'institut
 Declaració de l'institut com a centre lliure de PVC
Participació en activitats convocades per entitats

 

 

 

 

 


 

BASES DEL CONCURS MEDIAMBIENTAL "AULA ECOLÒGICA"


Les professores i els professors integrants del Seminari d'Educació Ambiental volem proposar la realització d'un concurs ecològic entre els diferents grups d'alumnes del centre. El concurs es titularia "L'aula ecològica" i tractaria sobre la valoració de les accions mediambientals que es poden desenvolupar a les classes, tals com estalviar l'energia, fe un bon ús dels contenidors per al paper reciclat, mantenir la neteja de les taules i del trespol i altres.


L'objectiu del concurs és engrescar els alumnes en el bon manteniment ambiental de la seva aula així com en el bon ús dels recursos com l'energia elèctrica, la calefacció i el paper.


El concurs es planteja per als grups d'alumnes d'E.S.O. (Primer, Segon, Tercer i Quart, en total 10 grups), que són els que tenen quasi sempre la mateixa aula.

 

El concurs es desenvoluparà al llarg del tercer trimestre del curs, des del Dilluns dia 27 d'Abril fins al Divendres dia 29 de Maig. La participació dels grups d'alumnes, coordinats i supervisats pels seus tutors, és totalment voluntària. Els grups que vulguin participar-hi s'hauran d'inscriure abans del Divendres dia 24 d'Abril.


Una vegada començat el concurs, les professores i els professors del Seminari d'Educació Ambiental s'encarregarien de supervisar l'estat de les aules i el compliment de les normes establertes al concurs. Aquestes "inspeccions" es faran per sorpresa, amb una regularitat de dues vegades setmanals per a cada aula de cada grup participant.

 

Els criteris que es tindran en compte per a la valoració del participants seran els quatre següents:

1.- Tenir el llum apagat quan no sigui necessari, obrir les persianes a primera hora, tancar-les a darrera i col?locar les cadires damunt les taules.

2.- Fer un bon ús dels contenidors col·locats per a la recollida del paper per reciclat i per al paper per reutilitzar, i mantenir-los en condicions.

3.- Tenir les taules netes i les taules i les cadires ben ordenades.

4.- Mantenir la neteja del trespol i dels radiadors, sense ficar papers per les seves escletxes.

Per a cada un d'aquests punts es faran, com ja hem comentat, dos controls setmanals. La puntuació que s'atorgarà per a cada apartat oscil·larà entre 0 i 3 punts, segons el grau de compliment d'aquestes normes (per exemple per al darrer apartat 0 punts si l'aula està molt bruta, 1 punt si hi ha una mica de brutor al terra o dins dels radiadors, 2 punts si hi ha poca brutor i 3 punts si està completament neta). Els punts de cada apartat es sumaran i se'n farà una classificació, de la qual s'informarà públicament als participants a través del tauló d'anuncis, al final de cada setmana (el Divendres).


Al final del concurs hi haurà un premi per al grup guanyador que consistirà en una excursió a una àrea natural, amb totes les despeses pagades per l'Institut (autocar, berenar, etc), que es realitzarà dins de les primeres setmanes del mes de Juny. S'estudiarà la possibilitat de donar altres premis, en cas que la resposta dels grups d'alumnes participants hagi estat molt positiva.

 

Perquè el concurs es pugui dur a terme és necessari que almanco hi hagi sis grups inscrits. Perquè un grup pugui guanyar el primer premi, tenint en compte que tots comencen amb 0 punts, és necessari que almanco, al final del concurs, hagi obtingut un mínim de 60 punts.

 

Una vegada començat el concurs, si els membres del Seminari d'Educació Ambiental observen que, al cap de dues setmanes, no hi ha una resposta positiva per part dels participants, es a dir si els seus hàbits en quant al bon manteniment ambiental de la seva aula no han millorat, el concurs quedarà anul·lat i no es concedirà cap premi.

 

Tornar