IES Joan Taix

 Concurs: "Aula Ecològica"
 Codi Ambiental de l'institut
 Codi ambiental per al bar de l'institut
 Declaració de l'institut com a centre lliure de PVC
Participació en activitats convocades per entitats

 

 

 

 

 


DECLARACIÓ DE L'IES JOAN TAIX DE SA POBLA

COM A "CENTRE LLIURE DE PVC"


El Consell escolar de l'Institut d'Ensenyament Secundari "Joan Taix" de Sa Pobla, reunit a finals del curs 96/97, va decidir per unanimitat, a proposta del claustre de professors, declarar el centre com a "Institut Lliure de PVC".


Amb aquesta declaració pretenem d'una banda conscienciar tota la comunitat escolar dels perjudicis i de l'alt grau de contaminació ambiental provocat pel PVC, i d'altra anar reduint progressivament el seu ús al "Joan Taix", fins arribar a la seva total eliminació.

Les mesures que hem adoptat al respecte són de tres tipus. En primer lloc, a partir del curs 97/98 intentarem no emprar materials de construcció elaborats amb PVC i, a mesura que calgui, anirem substituint els materials de construcció i en general els plàstics de PVC ja instal·lats, per altres menys contaminants. En segon lloc, ens hem proposat eliminar l'ús dels productes que continguin aquest plàstic a les oficines. En tercer lloc, substituirem els envasaments de PVC del bar del centre, principalment botelles d'aigua mineral, per altres elaborats amb materials menys perjudicials.

Sabem que la nostra iniciativa només és una petita aportació per tal de millorar el nostre entorn, però trobam que és una aportació imprescindible, tan pel seus efectes directes com per l'exemple que això pot suposar per als nostres alumnes. Animam els altres centres escolars i institucions a adherir-se a aquesta campanya, declarant-se també "Centres Lliures de PVC".

 

EL DIRECTOR: Bartomeu Alzamora Fàbregues


 

Tornar