Ajardinament del centre
 Propostes nadalenques
 Projecte d'ambientalització familiar
Etiquetes ambientals
Reutilització de llibres de text i de lectura
Recomenacions sobre el material escolar dels alumnes
Gestió dels espais verds del centre
Proposta justificada per "substituir el paper de wàter, de neteja, dels laboratoris i de les tovalloles eixugamans, per paper reciclat
Activitat didàctica: "Els arbres del nostre pati"

 

 

 

 


AJARDINAMENT DEL CENTRE

 

Aquesta proposta tan ambiciosa va començar amb la realització d'una macropastera situada entrant a l'institut a l'esquerra, a una zona tancada per a què es mantingui en bones condicions. Vàrem diferenciar, bàsicament, dues àrees, una humida i l'altre àrida, segons les seves característiques ambientals d'insolació i humitat.

 

 

Es varen sembrar les següents espècies autòctones, triades seguint criteris raonables de manteniment de la biodiversitat i conservació de la natura:

Zona humida

Llorer, lletrera, cirerer de betlem, cirerer de pastor, olivella, arbocera, calamenta, tarongí, camamil.la de jardí i esparreguera.

 

Zona àrida

Romaní, marfull, boix, ginebró, murta, estepa negra, estepa joana, donzell, xiprell, aladern de fulla ampla, aladern de fulla estreta, camamil.la de muntanya, garballó, farigola, garlanda.


 

Davant d'aquesta pastera, als redols que quedaven entre la vegetació ja existent, es varen sembrar altres espècies; heura, mata, càrritx, savina i ullastre.


La majoria d'aquestes plantes les vàrem aconseguir del Jardí Botànic de Sóller i del viver de plantes autòctones de Menut, de la Conselleria de Medi Ambient. Cada planta està identificada amb un cartell de fusta, elaborat pels alumnes, amb el seus noms popular i científic.

 

La segona fase del projecte d'ajardinament es va centrar en plantar arbres als laterals del pati, una vegada acabades les obres de reforma de l'institut. Es varen triar diferents espècies, entre d'altres garrovers, alzines, oliveres, polls blancs i negres, oms, plataners, fleixos, per tal d'augmentar la biodiversitat vegetal de l'institut.

 

          

 

 

Tornar