Ajardinament del centre
 Propostes nadalenques
 Projecte d'ambientalització familiar
Etiquetes ambientals
Reutilització de llibres de text i de lectura
Recomenacions sobre el material escolar dels alumnes
Gestió dels espais verds del centre
Proposta justificada per "substituir el paper de wàter, de neteja, dels laboratoris i de les tovalloles eixugamans, per paper reciclat
Activitat didàctica: "Els arbres del nostre pati"
   

 

 


 

GESTIÓ DELS ESPAIS VERDS DEL CENTRE

 

Una de les feines que dur a terme la Comissió Ambiental és la gestió dels espais verds de l’institut amb els següents objectius generals:

1.- Gestionar els espais verds amb criteris de sostenibilitat.

2.- Utilitzar aquests espais i la seva gestió com a recurs educatiu.

3.- Augmentar la diversitat vegetal del nostre entorn.

        Dins d’aquest camp i en concret al llarg del curs 05-06 s’han realitzat diferents actuacions que es detallen a continuació

 

1.- Jardí Botànic

        Pel que fa al Jardí Botànic existent al centre des de fa set anys, s’ha continuat amb la seva ampliació i manteniment, encara que queda molta feina per fer. Amb les donacions del Jardí Botànic de Sóller i del viver de plantes autòctones de la Conselleria de Medi Ambient hem aconseguit augmentar el nombre d’espècies diferents representades, que actualment és de 36. Totes són plantes autòctones i, algunes d’elles, endèmiques de la nostra illa com l’estepa joana (Hippericum balearicum).  

        A les tasques de manteniment del espais verds i, especialment, del Jardí Botànic, han col·laborat els alumnes de 3r i de 4t d’ESO de l’assignatura de Botànica Aplicada i els de 4t d’ESO de Diversificació.

        Pel que fa a la reforestació del pati, s’han plantat 4 nous exemplars de diferents espècies autòctones, (cirerer de Betlem, olivella, murta) entre els arbres existents a la part sud-oest del pati. Aquestes plantes eren les que encara ens quedaven de les aconseguides al curs passat als vivers de la Conselleria de Medi Ambient a Escorca.

 

2.- Tractaments de control de la processionària als pins del pati

        L'aparició d'erugues de la processionària (Thaumetopoea pityocampa) als dos pins del pati és un fenomen irregular i esporàdic que intentam controlar amb criteris de sostenibilitat i d’eficàcia ambiental, utilitzant mètodes de lluita biològica, gens impactants per a l’entorn. 

        Un primer tractament preventiu és la instal·lació de trampes amb feromones femenines (reclams sexuals per als mascles), que es sol·liciten cada any a la Conselleria de Medi Ambient. A finals del mes de juny del 2005 es varen instal·lar, afegint una nova dosi a finals de juliol, ja que els mesos d’estiu són els únics en els quals tenen efectivitat.

        Un segon tractament es va dur a terme al mes d’octubre, amb una àmplia esquitxada amb un preparat de bacteris (Bacillus thuringiensis), que causen una malaltia mortal a les erugues durant la tardor, la única època en la qual són sensibles a aquests microorganismes. Aquest producte és innocu per a la resta d’éssers vius (inclosos els nostres alumnes!).

        Les indicacions per a dur a terme aquests tipus de gestió procedeixen de les consultes amb els tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, els quals ens comunicaren que l’aparició de la processionària tenia uns ritmes cíclics, amb uns daltabaixos d’uns sis anys de durada, per la qual cosa els tractaments bàsics, posar les trampes a l’estiu i esquitxar amb el preparat del bacteri esmentat, havien de fer-se de manera regular durant uns tres anys. Aquests tipus de tractaments, anomenats lluita biològica, no són gens impactants per a l’entorn ni per a la comunitat escolar del centre. Per aquest motiu, des de la Comissió Ambiental ens hem decantat per ells, descartant qualsevol tipus de fumigació massiva amb insecticides tòxics, de dubtosa eficàcia (la prova és que a pesar del seu ús en altres espais la processionària continua existint!), que ens deixaria el pati de l’institut ple de productes nocius per a la salut de les persones i del medi ambient.

 

3.- Reinstal·lació dels rètols del jardí botànic

        Amb la col·laboració dels alumnes del Grup de Diversificació de 4t d’ESO, s’han tornat a restaurar els rètols amb els noms populars i científics de les espècies antigues i noves del jardí botànic.

 

4.- Informe sobre la gestió dels espais verds de l'institut

        Per tal de donar a conèixer les tasques realitzades per la comissió ambiental en relació a la gestió dels espais verds del centre i amb la finalitat d’aconseguir la cooperació del professorat es va redactar un full informatiu (clica AQUÍ per descarregar el full informatiu).

 

5.- Sol·licitud per a la instal·lació d’un contenidor per a la recollida selectiva de restes vegetals i de poda a prop de l’entrada del centre

        La Comissió Ambiental va sol·licitar a l’Ajuntament de Palma, la instal·lació d’aquest nou tipus de contenidor a prop de l’entrada de l’Institut per tal d’afavorir les tasques de reciclatge i de neteja del jardí botànic i dels espais verds del centre. Amb aquest motiu, una vegada assabentats de l’existència i la distribució d’aquests contenidors a través de la premsa, al mes d’abril, vàrem enviar un escrit a l’Ajuntament de Palma (clica AQUÍ per descarregar la sol·licitud), i sol·licitàrem l’ajuda de la representant de l’administració municipal al Consell Escolar de l’institut, la senyora Isabel Bisquerra, que molt amablement es va oferir per defensar les sol·licituds del centre davant dels responsables municipals.

 

6. - Activitats de Reforestació.

        Per tal de donar una major amplitud i coherència al treball desenvolupat amb els espais verds del centre es va organitzar, en col·laboració amb l’ONG “Boscos de les Balears”, dues campanyes de reforestació.

·        La primera va tenir lloc al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, i vàrem sembrar herbàcies de diferents tipus, pròpies d’aquella àrea, a la zona dunar del parc, propera a la platja de Muro.

·        La segona, es va dur a terme al Pla de Cúber (Escorca) i va consistir en una plantació de teixos, alzines, i altres arbusts, així com repassar i col·locar proteccions als exemplars plantats en anys anteriors.  Prèviament a les dues activitats es varen fer dues xerrades informatives per als alumnes implicats, del Grup-Taller, de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat, sobre la problemàtica de la reforestació i la grafiosi, malaltia que afecta als oms.

 

 


Josep Antoni Casas López

Coordinador Ambiental de l'IES Josep Maria Llompart

Curs 05-06

 

Tornar