Capses de recollida de paper
Exposició: L'Aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Activitats sobre residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
 
Facem alguns càlculs
 
D'on venen i on van els envasos?
 
Els brics
 
Els envasos d'alumini
 
Els envasos de plàstic
 
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)

 

 


Exposició: L’AIGUA ÉS NOTICIA

   

Amb motiu de la celebració del dia Mundial de l’aigua, 22 de març, es va organitzar l’exposició: L’aigua és notícia.

 

Objectius:

-          Donar a conèixer la importància de l’aigua com a recurs per al desenvolupament de la societat.

-          Prendre consciència de la la necessitat de que els governants en facin una bona gestió i nosaltres un bon ús.

 

Organització:

El material exposat va ser preparat per alumnat voluntari de batxiller i ESO fora d´horari lectiu a partir d’informació proporcionada pel professorat del grup de medi ambient. 

 

L’exposició:

Es van fer diferents murals, cada un d’ells representant una secció del diari i l’aigua sempre era el centre de la notícia.

 

-Internacional: La guerra per l’aigua.

L’aigua font de conflictes bèl.lics, les terres disputades en el conflicte entre israelians i palestins disposen de recursos hídrics portants: aqüífers i rius.

-Local: La dessalació no és la solució.

Sobre l’obtenció dels recursos hídrics i el seu consum a Mallorca.

-Crònica negra: La dessecació de la Mar d’Aral

Com a exemple de catàstrofe ambiental quan l´home intervé en el medi natural.

-Esports: Els camps de golf, autèntics hooligans de l’aigua

La problemàtica del reg de camps de golf a Mallorca, on l’aigua és escassa.

-Ciència: L’aigua a Mart

Aprofitant el recent descobriment d’aigua en el planeta vermell.

-Tecnologia: La tecnologia al servei de l’estalvi d’aigua

Aparells d’estalvi d’aigua per instal·lar als grifons d’ús domèstics.

-El quadern a l’escola: l’aigua i la salut

Revisió de les malalties més comuns trameses per l’aigua i produïdes per la manca d’higiene.

 

L’exposició  es va completar amb una AUCA DEL AIGUA que va ser treballada per alumnes de 1r d’ESO a l’assignatura de Ciències Naturals (la professora formava part de la comissió ambiental del centre) i a l’assignatura d’Educació plàstica.

L’exposició va estar deu dies en el hall de l’institut i va ser visitada per diferents grups d’ESO amb els seus professors acompanyants, alguns dels quals varen treballar l’exposició contestant al següent qüestionari:

   

 

1. Quin és el titol de l’exposició?

2. Per què s´ha fet aquesta setmana?

3. Escriu els titulars de les notícies que hi apareixen.

4. Consulta  les notícies i contesta a les preguntes:

A)Quina quantitat d’aigua utilitzam els ciutadans de les Illes Balears per persona i dia?

 

B) Per què les plantes dessaladores no són la solució a la falta d’aigua a les Illes Balears?

 

C) És Mallorca un lloc ideal per a crear camps de golf? Per què?

 

D) Per què l’aigua pot ser motiu de conflictes bèl.lics?

 

E) Moltes malalties van lligades al consum d’aigua en mal estat. Anomenen algunes

 

F) Com és l’aigua que s´ha trobat a Mar

 

G) A la portada apareixen cinc articles de la Carta Europea de l’aigua. Copia el que mes t’agradi i explica’l

 

 

 

 

Tornar