Capses de recollida de paper
Exposició: L'Aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Paquet d'activtats sore residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
Facem alguns càlculs
D'on venen i on van els envasos?
Els brics
Els envasos d'alumini
Els envasos de plàstic
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)
     

 

 


ELS BRICS

 

 

Objectius:

-     Calcular la quantitat de brics buits que es generen al Juníper en un sol esplai.

-     Conèixer la procedència del brics i el tractament que poden sofrir.

-     Fer propostes per evitar el seu ús i afavorir-ne el reciclatge

 

Material: Lectura que conté informació sobre els brics preparada pel professor, qüestionari alumne/a.

 

Durada: una o dues sessions dins l’aula

 

Procediment:

1. Es fan  grups d’alumnes i treballen al mateix temps les activitats del brics, envasos d’alumini i de plàstic.

2. Es pot fer una posada en comú o bé que cada grup elabori un mural per a exposar.

 

Qüestionari alumne/a:

 

  1. Les dades

 

GRUP

Llaunes/pd’alumini (g)

BricK(g)

Mat. Org

(g)

Paper

(g)

Vidre

(g)

Massa

Total

Volum

Total(l)

1 A

80

85

200

45

0

410

15.18

1B

110

10

80

25

0

225

14.52

1C

100

100

320

140

0

660

22.79

2 A

100

50

320

40

0

510

11.88

2B

5

100

0

50

0

155

7.21

2C

220

100

300

90

0

710

15.20

2D

50

10

125

50

0

235

14.18

TOTAL

 

 

 

 

 

2905

100.96

                     

a)  Consulta la taula i contesta: Quants grams de brics produïren els alumnes de 1r i 2n d’ESO durant el primer pati?

 

b)  Si en total si el nombre total d’alumnes de 1r  i 2n d’ESO és 164,  calcula la mitjana dels residus brics per alumne/a:

 

-  massa de residus per alumne/a =

 

 

c)  Si el nombre d’alumnes de matí  és  792 i suposant que cada un fa una quantitat de residus brics igual a la mitjana,  calcula:

- La quantitat de residus brics que fan els alumnes del Juníper en un sol pati.

- La quantitat de residus brics que es fan en una setmana (5 patis).

- La quantitat de residus brics que es fan en tot un curs? ( 32 setmanes)

 

 

Un dia

Una setmana

1 curs

Massa brics

 

 

 

 

2.  Consulta la lectura  que el /la  professor/a et donarà i contesta (clicau aquí per baixar-la):

a)  De que estan fets els envasos de bric?

 

b)  D’on s’obté el cartró?

 

c)   D’on s’obté l’alumini?

 

c)  D’on s’obté el polietilé?

 

d)  Si tots els productes anteriors els ens proporciona la Terra, penses que es podran fabricar brics indefinidament?

 

e)  Les bosses de fems són conduïdes fins a Son reus i dipositades a l’abocador o bé cremades a la incineradora. Què passa amb el cartró, el polietilé i l’alumini dels brics que hi ha dins aquestes bosses?

 

f)   Què es pot fer amb els brics si es recullen separadament?

 

g)  Tots els brics que es generen a l’institut van a parar a la bossa del fems, cap d’ell es aprofitat. Penses que el nostre centre es comporta de forma correcta amb la nostra mare Terra?

 

h)  Al Bar hi ha contenidors per la recollida selectiva però són un fracàs. Si en posam només un al bar i tres al pati per a la recollida selectiva d’envasos ( plàstics, brics, llaunes) estaries disposat/da a utilitzar-los? I a convidar als teus companys a fer-ho?

 

i)   Tens alguna alternativa a la utilització de brics?

 

Tornar