Capses de recollida de paper
Exposició: L'Aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Paquet d'activitats sobre residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
Facem alguns càlculs
D'on venen i on van els envasos?
Els brics
Els envasos d'alumini
Els envasos de plàstic
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)
     

 

 


ELS ENVASOS D'ALUMINI

 

 

Objectius:

-     Calcular la quantitat d’envasos d’alumini que es generen en un sol esplai.

-     Conèixer la procedència dels envasos d’alumini i el tractament que poden sofrir en haver estat utilitzats.

-     Fer propostes per evitar el seu ús i afavorir-ne el reciclatge.

 

Material: Lectura preparada pel professor que conté informació sobre els envasos d’alumini, qüestionari alumne/a.

 

Durada: una o dues sessions dins l’aula.

 

Procediment:

1. Es fan  grups d’alumnes i treballen al mateix temps les activitats del brics, envasos d’alumini i de plàstic.

2. Es pot fer una posada en comú o bé que cada grup elabori un mural per a exposar.

 

Qüestionari alumne/a:

 

1. Les dades

 

GRUP

Llaunes/p d’alumini(g)

Brick (g)

M. Org

(g)

Paper

(g)

Vidre

(g)

Massa

Total

Volum

Total(l)

1 A

80

85

200

45

0

410

15.18

1B

110

10

80

25

0

225

14.52

1C

100

100

320

140

0

660

22.79

2 A

100

50

320

40

0

510

11.88

2B

5

100

0

50

0

155

7.21

2C

220

100

300

90

0

710

15.20

2D

50

10

125

50

0

235

14.18

TOTAL

 

 

 

 

 

2905

100.96

                     

a)  Consulta la taula i contesta: Quants grams d’envasos d’alumini produïren els alumnes de 1r i 2n d’ESO durant el primer pati?

b)  Si en total si el nombre total d’alumnes de 1r  i 2n d’ESO és 164, calcula la mitjana dels envasos d’alumini per alumne/a

 

-  massa de residus per alumne/a =

 

 

c) Si el nombre d’alumnes de matí  és 792 i suposant que cada un fa una quantitat de residus d’alumini igual a la mitjana, calcula:

- La quantitat de residus d’alumini que fan els alumnes del Juníper en un sol pati:

-  La quantitat de residus d’alumini que es fan en una setmana (5 patis).

-     La quantitat de residus d’alumini que es fan en tot un curs? ( 32 setmanes)

 

 

Un dia

Una setmana

1 curs

Massa residus alumini

 

 

 

 

2.  Consulta la lectura  que el /la  professor/a et donarà i contesta (clicau aquí per baixar-la):

 

a) Quins són els envasos que contenen alumini?

 

b) D’on s’obté l’alumini?

 

c) Quins són els principals països extractors de bauxita?

 

d) Quins inconvenients suposa obtenir alumini a partir de la bauxita?

 

e) Penses que és possible fabricar nous envasos d’alumini  indefinidament?

 

f) Les bosses de fems són conduïdes fins a Son reus i dipositades a l’abocador o bé cremades a la incineradora. Els envasos d’alumini (llaunes, paper) que hi ha dins aquestes bosses ens poden crear algun problema?

 

g) Què es pot fer amb els envasos d’alumini  si es recullen separadament?

 

h) La major part de les llaunes d’alumini (begudes) i papers d’alumini que es generen a l’institut van a parar a la bossa del fems. Penses que el nostre centre es comporta de forma correcta amb la nostra mare Terra?

 

j)   Al Bar hi ha contenidors per la recollida selectiva però són un fracàs. Si en posam només un al bar i tres al pati per a la recollida selectiva d’envasos ( plàstics, bris, llaunes) estaries disposat/da a utilitzar-los? I a convidar als teus companys a fer-ho?

 

k)  Tens alguna alternativa a la utilització de llaunes i paper d’alumini?

 

 

 

Tornar