Capses de recollida de paper
Exposició: L'Aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Paquet d'activitats sobre residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
Facem alguns càlculs
D'on venen i on van els envasos?
Els brics
Els envasos d'alumini
Els envasos de plàstic
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)
     

 

 


ELS ENVASOS DE PLÀSTIC

 

 

Objectius:

- Conèixer la procedència dels envasos de plàstic i el tractament que poden sofrir en haver estat utilitzats.

- Fer propostes per evitar el seu ús i afavorir-ne el reciclatge.

 

Material: Lectura que conté informació sobre els plàstic, qüestionari alumne/a.

 

Durada: una sessió o dues sessions  dins  l’aula.

 

Procediment: Es poden fer grups d’alumnes i treballar al mateix temps les activitats del brics, envasos d’alumini  de plàstic.

 

Qüestionari alumne/a:

                    

1.  Les dades

A l’activitat que desenvoluparen els alumnes de 1r i 2n d’ESO per mesurar quants residus feien en un berenar no hi havia molts plàstics, algun bòtil d’aigua i alguna bossa de plàstic  així que no tenim massa dades d’aquell dia. Per compensar-ho hem demanat a l’encarregat del bar quants de bòtils d’aigua es venen als alumnes durant una setmana i ens ha respost que una capsa de 30 bòtils aproximadament.

 

a)  Si cada bòtil pesa uns .... grams quants grams d’envasos de plàstic produeixen els alumnes de 1r i 2n d’ESO durant una setmana?.

 

b)  Si el curs té 32 setmanes, quina quantitat de residus plàstics es produiran a l’institut?.

 

c)  A més aquests bòtils tenen un volum considerable, 0’33 litres cadascun, calcula quin volum ocupen, en litres, els 30 bòtils que consumiu en una setmana.

 

d)  Quin volum ocuparan, en litres, tots els bòtils que consumiu els alumnes de 1r i 2n a l’institut?.

 

e)  Per fer-te una idea de quin volum estàs parlant pensa que un barral d’aigua gros conté (ocupa) 5 litres, divideix el teu resultat total entre 5 i obtindràs el nombre de barrals d’aigua equivalents a tots els bòtils que consumiu en un curs escolar.

 

f)   Que et sembla el resultat?, i això que teniu fonts per beure al pati i consumiu pocs bòtils d’aigua... 

 

2.  Consulta la lectura que el /la  professor/a et donarà i contesta (clicau aquí per baixar-la):

 

a) A partir de quina matèria primera es fabrica el plàstic?.

 

b) El procés d’obtenció del plàstic és contaminant?.

 

c) En quins dos grups es poden classificar tots els plàstics que es fabriquen?.

d)Per què et sembla que existeix legislació contraria a la utilització d’un tipus de plàstic concret, el PVC?.

 

e) Si el producte bàsic per fabricar plàstics són les naftes del petroli, i el petroli els ens proporciona la Terra, penses que es podran fabricar plàstics indefinidament?.

 

f) Les bosses de fems són conduïdes fins a Son Reus i dipositades a l’abocador o bé cremades a la incineradora. Què passa amb els envasos de plàstic que hi ha dins aquestes bosses?.

 

g) Què es pot fer amb els plàstics si es recullen separadament?.

 

h) Tots els envasos de plàstic, com els bòtils d’aigua, que es generen a l’institut van a parar a la bossa del fems, cap d’ell es aprofitat. Penses que el nostre centre es comporta de forma correcta amb la nostra mare Terra?.

 

i) Al Bar hi ha contenidors per la recollida selectiva però són un fracàs. Si en posam només un al bar i tres al pati per a la recollida selectiva d’envasos (plàstics, brics, llaunes) estaries disposat/da a utilitzar-los? I a convidar als teus companys a fer-ho?.

 

j) Tens alguna alternativa a la utilització de bosses de plàstic i bòtils de plàstic?


 

 

Tornar