Capses de recollida de paper
Exposició: L'Aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Activitats sobre residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
 
Facem alguns càlculs
 
D'on venen i on van els envasos?
 
Els brics
 
Els envasos d'alumini
 
Els envasos de plàstic
 
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)
     

 

 


RESIDUS PERILLOSOS DE L'INSTITUT

 

En el curs 04-05 es va realitzar un inventari dels residus perillosos que es produïen a l’institut i el tractament que segueixen:

 

Residus derivats de les activitats de manteniment i administració

Residus

Lloc de producció

Tractament

Tubs fluorescents

 

Tot el centre

Dipòsit dins capses de recollida al centre

Cartutxos d’impressora

 

Secretaria, despatxos, aules,

Informàtica, consergeria, cicles

Recollida gestor autoritzat

Tòners de fotocopiadora

 

Consergeria, sala professors,

Secretaria, cicles

Recollida gestor autoritzat

Piles

 

Hi ha un dipòsit de recollida però ningú el buida

Pintures dissolvents i els seus envasos

Manteniment

Poal de fems

Ordinadors obsolets

 

 

S’emmagatzemen

Productes de neteja i els seus envasos

Neteja totes les instal·lacions de l’Institut

Poal de fems

 

 

Residus derivats de les activitats docents

Residus

Lloc de producció

Tractament

Reactius químics

 

Laboratoris FQ-BG

Abocament al rentador

Solucions de revelat

 

Imatge i So

Abocament al rentador

Dissolvents

 

Automoció

Màquina recicladora

Envasos Pintures i vernissos

 

Automoció

Ho dipositen amb la “xatarra”

Llots i filtres de cabines de pintura

Pols

Automoció

Pla aspirant que es buida a l’exterior  quan es necessari

Líquids refrigerants

 

Automoció

Els llancen sobre l’asfalt i s’evaporen

Bateries

 

Automoció

S’emmagatzemen en el pati d’automoció

Olis

Automoció

S’emmagatzemen dins bidons

Filtres d’oli

 

Automoció

S’emmagatzemen

Anticongelant

 

Automoció

Es llancen i s’evaporen

Líquids de frens

 

Automoció

 

Es mesclen amb els olis encara que no s’hauria de fer.

Residus no tòxics relacionats amb activitats d’FP

Olis de cuina

Hoteleria

Recollida dins bidons, gestor autoritzat

Envasos

Hoteleria

S’aboquen al contenidor exterior d’EMAYA

Xatarra

Automoció

Xatarrer

Plàstics I tapisseries

Automoció

Es deixen als contenidors del carrer

 

Gràcies a haver fet aquest inventari la direcció de l’institut:

-          Va encomanar la recollida de solucions de revelat dels laboratoris d’imatge i so a un gestor autoritzat, a càrrec del pressupost del centre.

-          Va fer gestions per contractar la recollida de residus d’automoció però finalment es va acollir al Pla de Gestió de Residus Perillosos als Centres Escolars, depenent de la Conselleria d’Educació i Cultura, qui es varen encarregar de la seva recollida i tractament.

 

Tornar