Capses de recollida de paper
Exposició: L'Aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Activitats sobre residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
 
Facem alguns càlculs
 
D'on venen i on van els envasos?
 
Els brics
 
Els envasos d'alumini
 
Els envasos de plàstic
 
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)
     

 

 


FACEM ALGUNS CÀLCULS

 

1.    Les dades.

Uns companys vostres  varen fer un seguiment de la quantitat de fluorescents que estan encesos durant les classes i valoraren si era  necessari que estiguessin encesos o no. Els resultats que obtingueren foren els següents:

 

Grup

Total de fluorescents encesos durant les classes d’una setmana/grup

Fluorescents encesos sense necessitat/ grup

2B

716

96

2C

612

36

2D

548

156

3 A

646

106

3B

492

24

3C

564

24

3D

324

144

3r Div

288

156

 

a)     Quin  grup va fer feina amb més llums encesos?......................

 

b)     Quin grup va fer  feina amb més llums encesos sense necessitat? ..................

 

2 Consum elèctric per grup. Agafa paper i llapis i anem a calcular.

 

a) Si cada fluorescent ha estat encès durant una hora (aproximam 54 minuts a una hora), i  té una potencia de 36 wats, calcula l’energia consumida en kwh per cada grup d’alumnes durant una setmana :

E=  0’036Kw· nº fluorescents· 1 hora

 

Grup

Energia consumida

Energia consumida sense necessitat

2B

 

 

2C

 

 

2D

 

 

3 A

 

 

3 B

 

 

3C

 

 

3D

 

 

3 Div

 

 

 

b) Quin grup va consumir més energia?.................

 

c) Quin grup va consumir més energia sense motiu?.............................................

 

3.    Consum elèctric a l’institut

 

a) A partir de les dades de la taula anterior calcula la mitjana del consum energètic de tots els grups:

mitjana consum elèctric/grup = ________ kw·h

b) A partir de les dades de la taula anterior calcula la mitjana de consum elèctric que haguèssim pogut estalviar.

mitjana consum elèctric/grup sense necessitat = ____________ kw·h

c) Si el nombre de grup d’ESO i batxiller és de 22 i suposam que cada grup consumeix una quantitat d’electricitat igual a la mitjana calcula:

 

 

 Una setmana

 Un mes (4 setmanes)

Energia total consumida pels grups

 

 

Energia que s’hagués pogut estalviar.

 

 

 

 

4.    La factura

Hem consultat la factura  d’electricitat corresponent al mes de novembre i hem trobat el següent resultat:

 

Consum elèctric = 26773 Kw·h     

 

a)     Com has pogut comprovar els fluorescents de les classes d’ESO i Batxiller del matí no consumeixen tota aquesta energia. Pensa una miqueta i fes un llistat de tots els punts de l’institut on penses que es consumeix electricitat i amb quins aparells (geleres, màquines dels tallers d’automoció,...)

 

Lloc

Aparells

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si voleu consultar els resultats dels càlculs obtinguts en el nostre centre podeu clicar aquí.

 

Tornar

 

 

mitjana consum elèctric sense necessitat/grup=          Kw·h

 

Tornar