Reduïm el consum d'aigua
Recollida de tetrabricks i plàstics
Betlem fet amb materials de rebuig
Ecoauditoria

 

 


ECOAUDITORIA DEL CP CAN PASTILLA

 

El nostre claustre va decidir fer un seminari d’Educació Ambiental per tal de poder donar resposta a les necessitats que s’ens anaven plantejant durant la posada en marxa del nostre projecte. Amb l’objectiu d’avaluar l’efectivitat de les mesures que havien dut a terme en un primer moment des de principi de curs respecte als temes triats: paper, aigua i plàstic, vàrem acordar elaborar una ecoauditoria .

 

Aquesta ecoauditoria ens ha facilitat:

-Informació per a poder dissenyar i aplicar mesures correctores que millorin la situació actual del nostre centre.

-La implicació de l’alumnat en l’observació i anàlisi del tractament de temes ambientals.

 

COM HO HEM FET?

3r cicle: els alumnes, distribuïts en petits grups, han passat per totes les aules de l’escola amb els qüestionari de l’ecoauditoria (clicau aquí per baixar-la).

1r i 2n cicle: cada nivell ha fet l’ecoauditoria de l’altre nivell.
1r curs ha duit a terme l’ecoauditoria amb el mateix model, però fet amb lletra cursiva.

5è curs: ha utilitzat la informació recollida en relació a la seva classe, per a enllaçar amb l’assignatura de Medi, i més concretament la representació amb gràfic de barres on se mostraven els resultats (clicau aquí per baixar els gràfics dels resultats).


CONCLUSIONS

PAPER

1.Totes les aules classe tenen dues capses per a dipositar el paper: la de reciclar i la de reutilitzar.

2.La utilització de les capses és correcta a 4 aules i no ho és a 7 de les aules visitades.

3.A l’escola no es compren fulls de paper reciclat ni ecològic. Es compren fulls de paper blanc. A cinc de les classes només es reutilitza el paper a vegades i a 7 classes es reutilitza sempre.

4.A secretaria:

-El paper que s’utilitza és sempre blanc.

-Moltes vegades s’utilitzen les dues cares del paper.

-Hi ha capsa de reciclar i de reutilitzar.

-No s’empra coberta per enviar faxs.

-S’utilitza paper de la capsa de reutilitzar per a:

a)Imprimir missatges de correu electrònic.

b)Imprimir algun document de l’ordinador.

 

AIGUA

A l’escola hem comptat 23 aixetes. Totes tenen tancament manual a excepció dels 3 beuredors del pati, que són automàtics. No en trobam cap que degoti, el que vol dir que tots funcionen bé.

 

RESIDUS

Al pati han trobat 9 contenidors: 1 de piles, 2 de plàstics (grocs) i 6 de grisos, no selectius, per a la resta de residus. El pati, en general, està net i els contenidors estan bastant plens.

 


MESURES CORRECTORES

De cara a la resta del curs i al curs que ve:

· Continuar amb els hàbits de reciclar paper així com millorar la reutilització.
· Fer fotocòpies a doble cara.
· Evitar arrugar el paper abans de posar-lo a les capses.
· Aprofitar al màxim els fulls de paper.
· Tancar les aixetes sempre que no s’usin o les trobem obertes.
· Posar un recipient ple d’aigua dins cada cisterna dels wàters.
· Canviar algunes aixetes per altres de tancament automàtic.
· Col·locar els residus al contenidor que li correspon. Evitar mesclar els residus en el contenidor groc.

 

 

Tornar