IES Son Pacs

 

Pla d'ambientalització de l'IES Son Pacs
El Projecte Músnoc
Exposició: "On t'en vas amb tant d'envàs?"
Projecte europeu sobre residus
Exposició: "El problema de l'efecte hivernacle"
Programa Paper: residu mínim
Participació Congrés d'educació ambiental a Càceres amb alumnat
Papers AMBIENTALS interns
Papers AMBIENTALS per a les famílies
Jornades TOTSolar
Avaluació de la gestió ambiental i del grau de sensibilització del professorat
Projecte AIGUA
Protocol per a la millora de la Gestió dels Residus Perillosos a l'IES Son Pacs
Jornades TOTEnvàs
Programació de la Coordinació Ambiental de l'IES Son Pacs (curs 07-08)
Projecte InSOStemible

 

 

 

 

 


RESUM DEL DISSENY DEL PLA D'AMBIENTALITZACIÓ

DE L'IES SON PACS


1.-ENFOCAMENT

Un institut es pot considerar com un centre de gestió de recursos materials i energètics. Aquesta gestió és el fruit d'un conjunt d'opcions ambientals.

 

ENTRADES

INSTITUT

(Gestió de recursos)

SORTIDES

1.1.-Quin tipus de paper i altre material d'oficina?

1.2.-Quin material de neteja?

1.3.-Quin material de construcció, pintures,...?

1.4.-Quin tipus i quina quantitat d'aigua?

1.5.-Quin tipus i quina quantitat d'energia?

1.6.-Quin tipus de subministrament destinat a bar i menjador?

 

2.1.-Quin ús es fa del paper i altre material d'oficina?

2.2.-Quin ús es fa del material de neteja?

2.3.-Quin ús es fa del material de construcció, pintures,...)

2.4.-Quin ús es fa de l'aigua?

2.5.-Quin ús es fa de l'energia?

2.6.-Quin ús es fa dels subministres destinats a bar i menjador?

2.7.-Quin ús es fa dels espais interiors i exteriors?

3.1.-Quins tipus i quina quantitat de residus sòlids?

3.2.-Quins tipus i quina quantitat de residus líquids?

3.3.-Quins tipus i quina quantitat de residus gasosos?

 

 

 

 

 

 

2.-FASES DE DESENVOLUPAMENT

1 TRIMESTRE
2 TRIMESTRE
3 TRIMESTRE

Anàlisi ambiental inicial

Hauria de permetre identificar la situació inicial del centre, pel que fa al medi ambient, com a base per començar a establir-hi el sistema de gestió ambiental

 

 

Desenvolupament del Pla d'Ambientalització:

Objectius per al curs 2003-2004:

 1. Crear el Punt d'Informació Ambiental (*) de l'IES Son Pacs.
 2. Informar sobre alguns aspectes ambientals rellevants.
 3. Donar a conèixer els aspectes positius de la gestió ambiental actual de l'institut.
 4. Anar definint els aspectes que concretaran la nostra Política Ambiental (**).
 5. 5.-Comunicar a la comunitat educativa la Política ambiental del centre mitjançant la Declaració Ambiental (***
Mitjançant:

a)Enquesta sobre el grau de sensibilització ambiental de l'alumnat.

(clica aquí per veure l'enquesta)

b)Enquesta sobre el grau de sensibilització ambiental del professorat

(clica aquí per veure l'enquesta)

c)Realització d'una ecoauditoria

 

 

 

 

Mitjançant:

a)Actuacions dirigides a l'alumnat:

 • Disseny d'experiències curriculars a nivell departamental (obj. 2,3)
 • Exposició de materials elaborats per l'alumnat (obj. 1,2,3)
 • Elaboració de Papers Ambientals (****) (obj. 2,3,4,5)
 • Potenciació de la recollida selectiva de paper a les aules (obj. 2,4)

b)Actuacions dirigides al professorat:

 • Potenciació de la recollida selectiva a les dependències pròpies del professorat (obj. 2,4)
 • Potenciació de la participació del professorat en l'elaboració de Papers Ambientals (obj. 2,3,4,5)
 • Promoció per tal d'impulsar el tractament de la temàtica ambiental a les aules (obj. 2,4

c)Actuacions dirigides a tota la comunitat educativa:

 • Distribució de Papers Ambientals (obj. 2,3)
 • Elaboració de la Declaració Ambiental (obj. 2,3,5)
 • Utilització de la pàgina web del centre per donar a conèixer el Pla d'ambientalització

Avaluació del procés d'anàlisi

Avaluació del procés de desenvolupament i propostes per al curs vinent.

 

(*)Punt d'Informació Ambiental: Espai (possiblement situat al hall) el qual funcionaria com a punt de comunicació del Pla d'Ambientalització i d'informació ambiental en general.

 

(**)Política Ambiental: És el conjunt de tots els comportaments ambientals. Hauria d'incloure el compromís de millora contínua. Ha de ser realista i apropiada als impactes ambientals que genera el centre.

 

(***)Declaració Ambiental: Seria un document que anualment elaboraria el centre sobre el seu comportament mediambiental i les millores introduïdes respecte a la gestió del centre en referència al medi ambient. Aquest document hauria de poder arribar a tota la comunitat educativa.

 

(****)Papers Ambientals: Es tractaria de la difusió (en format DINA5 a dues cares) de la temàtica mediambiental relacionada directament o indirecta amb la gestió ambiental d'un centre escolar. Hauria de tenir una periodicitat mensual.(clica aquí per veure Papers Ambientals)

 

Tornar