IES Son Pacs

 

Pla d'ambientalització de l'IES Son Pacs
El Projecte Músnoc
Exposició: "On t'en vas amb tant d'envàs?"
Projecte europeu sobre residus
Exposició: "El problema de l'efecte hivernacle"
Programa Paper: residu mínim
Participació Congrés d'educació ambiental a Càceres amb alumnat
Papers AMBIENTALS interns
Papers AMBIENTALS per a les famílies
Jornades TOTSolar
Avaluació de la gestió ambiental i del grau de sensibilització del professorat
Projecte AIGUA
Protocol per a la millora de la Gestió dels Residus Perillosos a l'IES Son Pacs
Jornades TOTEnvàs
Programació de la Coordinació Ambiental de l'IES Son Pacs (curs 07-08)
Projecte InSOStemible

 

 


MEMÒRIA DE LA PARTICIPACIÓ DE

 L’IES SON PACS

AL

 

“III CONGRESO NACIONAL  MEDIO AMBIENTE PARA NIÑOS”

 

 

(Càceres, 12-16 de setembre de 2005)

 

 

1.- Participants

En representació de l’IES Son Pacs al “III CONGRESO NACIONAL MEDIO AMBIENTE PARA NIÑOS” hi assistiren els següents alumnes:

·    Esperanza Cañellas Morey

·    Paula Duran Solivellas

·    David Gómez Pérez

·    David Pulido de la Obra

·    Pablo Suárez Rodríguez

Tots ells han cursat 3r d’ESO durant el curs 2004-2005.

Com a professors acompanyants hi assistiren:

·    Diamantino Franco González

·    Joan Antoni Estades Castanyer

 

A més del nostre centre hi participaren l’IES Sta Maria d’Eivissa i el CP Es Puig de Lloseta. En total varen ser 56 centres participants de totes les comunitats autònomes i tres centres de Portugal i un centre de Costa Rica.

 

2.- Preparació de la nostra participació

La preparació de la participació en aquest congrés es va fer durant el mes de juny i el mes de setembre.

Tasques realitzades durant el mes de juny:

-Informació als pares i sol·licitud d’autorització

-Preparació de la ponència escrita

-Preparació de la ponència oral (power-point)

-Contactes amb l’organització

-Reunió amb l’alumnat participant per començar a preparar la nostra intervenció

Tasques realitzades durant el mes de setembre:

-Informació als pares sobre horaris de sortida i tornada

-Preparació de la ponència oral (power-point)

-Contactes amb l’organització

-Reunió amb l’alumnat participant per preparar la nostra intervenció

-Elaboració d’un pòster

 

3.- Desenvolupament del programa

Els dies 12 i 16 de setembre es dedicaren a l’anada i a la tornada respectivament des dels llocs d’origen. Els dies propis del Congrés varen ser els dies 13, 14 i 15 de setembre.

A continuació es fa relació de les activitats on participaren els nostres alumnes

 

13 de setembre

Matí:

-      Assistència a les ponències

-      Participació als tallers i activitats ambientals

-      Assistència a l’acte inaugural amb la participació de la Excma. Ministra de Medi Ambient Sra. Cristina Narbona

Tarda:

-      Itineraris ecoeducatius (visita al Monument Natural de LOS BARRUECOS i MUSEO VOSTELL)

Vespre:

-      Assistència a la representació teatral “El bosque es mío”

14 de setembre

Matí:

-      Assistència a les ponències

-      Participació als tallers i activitats ambientals

 

Tarda:

-      Darrers preparatius de la nostra participació

-      Itineraris ecoeducatius (visita al PARC NATURAL DE MONFRAGÜE)

 

Vespre:

-      Assistència a activitats d’oci

15 de setembre

Matí:

-      Presentació de la nostra ponència

-      Participació als tallers i activitats ambientals

-      Acte de clausura i lliurament de diplomes

Tarda:

-      Temps lliure per la ciutat de Càceres

-      Visita a la Ciutat Monumental de Càceres

 

Vespre:

-      Fi de festa

 

4.- Presentació de la nostra ponència oral

La participació de l’alumnat en el moment de l’exposició oral va consistir en comentar les activitats de caràcter ambiental que es varen desenvolupar durant el curs 2004-2005 a l’IES Son Pacs. Durant l’exposició oral es projectaren un conjunt de diapositives mitjançant un power-point.

 

5.- La nostra ponència escrita

A més de comunicació oral, l’organització del Congrés va sol·licitar als centres participants el lliurament d’una comunicació escrita de l’experiència presentada.

 

6.- Valoració global:

Pensam que ha estat una experiència interessant, no només per a l’alumnat sinó també per a la nostra tasca docent.

L’alumnat ha tingut ocasió de conèixer companys i companyes de totes les comunitats autònomes compartint inquietuds i també moments de lleure. Tota la tasca de preparació de la seva intervenció durant el Congrés també pensam que ha estat enriquidora. El fet que l’alumnat havia de representar el nostre centre ha contribuït en el desenvolupament del seu sentiment de responsabilitat, aspecte que també hem valorar positivament.

En relació a nosaltres (el professorat assistent), hem pogut conèixer altres experiències i intercanviar maneres de fer feina la problemàtica ambiental amb l’alumnat a les aules. Vistes les ponències presentades pels diferents centres de tot l’Estat, podem concloure (sense por a equivocar-nos) que a l’IES Son Pacs es fa una bona tasca en aquest sentit.

Joan A. Estades Castanyer

Diamantino Franco González

IES Son Pacs

Curs 05-06

 

 

Tornar