L'educació ambiental com a tema transversal
Piles i Avaluació de si l'alumnat comprèn millor el funcionament del medi ambient i la seva problemàtica en relació a les piles
Memòria Grup Mediambient (curs 05-06)

 

 

 

 

 


PILES i Avaluació de si l’alumnat comprèn millor el funcionament del medi ambient i la seva problemàtica en relació a les piles

 

Aquesta activitat ha consistit en preparar un material sobre les piles, en forma de cartells (clica AQUÍ per baixar-lo) i una presentació amb canó de projecció (clica AQUÍ per baixar-la) i fer una exposició a l’entrada dels centre per a que tot el personal del centre la pogués veure. El material preparat s’ha exposat al llarg de tres dies durant tot l’horari lectiu.

 

A part s’ha passat un material informatiu als tutors de primer cicle i aquests han visitat l’exposició l’hora de tutoria amb els seus alumnes

 

 

AVALUACIÓ

 

Per conèixer la influència que sobre l’alumnat té la campanya realitzada i avaluar si l’alumnat comprèn millor el funcionament del medi ambient i la seva problemàtica en relació al tema de les piles es passa un qüestionari a l’alumnat abans de dur a terme la campanya i de nou una vegada realitzada i comparar resultats. El qüestionari s’ha passat a tot l’alumnat de primer cicle (clica AQUÍ per baixar-lo).

 

Percentatges de les respostes al qüestionari previ:

 

1

mitjana 13,5%

 

 

2a

43,75%

2b

31,2%

2c

25%

 

 

 

 

3c

43,75%

3d

56,25%

 

 

4

Es confonen marques amb tipus de piles. Sols el 12% és capaç de nomenar dos tipus de piles.

 

 

5a 

SI   87,5%

5b

NO  12,5%

 

 

6a

18,75%

6b

68,75%

6c

18,75%

 

 

7a

62,5%

7b

12,5%

7c

12,5%

7d

12,5%

 

 

8a

12,5%

8b

12,5%

8c

6%

8d

68,75%

 

 

9c

37,5%

9d

6%

9e

56,25%

 

 

10a

12,5%

10b

50%

10c

43,75%

 

 

11a

75%

11b

25%

 

 

12a

68,75%

12b

32,25%

 

 

Una vegada realitzada en el centre l’exposició sobre el tema de les piles s’ha tornat passar el qüestionari a alguns grups de control. Les respostes  a les qüestions d’hàbits eren les mateixes, si bé alguns especifiquen la seva intenció de canviar. Les respostes a les qüestions de coneixements ( tipus de piles, què contaminen, on s’han de dipositar,...) han canviat i contesten acertadament en un 87 % aproximadament.

 

Per avaluar la incidència que hagi pogut tenir sobre l’alumnat es preveu realitzar novament el qüestionari a principis del proper curs, llavors es podrà avaluar si hi ha hagut un canvi d’hàbits i si s’han oblidat o es recorden els conceptes tractats. Per tant de moment l’avaluació és incompleta

 

 

 

Tornar