Activitats
L'hort al segon cicle d'EP
Jardineria
Les eines
La compostera
Plantes medicinals i/o aromàtiques
Tomatigueres
Gira-sols
Coca de trampó
Infusions
L'hort i les necessitats educatives especials
L'hort dins l'àrea de llengua castellana

 

 

 


L'HORT al segon cicle de l'educació primària

 

 

 

1.Objectius:

 • Conèixer les mesures de longitud: metre i centímetre.
 • Saber utilitzar correctament els instruments de mesura: el metre i el regle.
 • Distribuir l’espai disponible en pasteres i passadissos.
 • Aprendre el nom d’algunes hortalisses, plantes aromàtiques i flors.
 • Comprendre el procés de fer planters.
 • Identificar les plantes a plantar segons l’època de l’any.
 • Conèixer les passes a seguir a l’hora de sembrar: distància entre les llavors, profunditat, ...
 • Construir un sistema de regadiu automàtic.
 • Reconèixer i saber utilitzar correctament les eines necessàries per a mantenir un hort: la regadora, el càvec, ...
 • Observar d’una manera directa el creixement de les plantes.
 • Adoptar actituds de respecte del medi ambient: caminar pels passadissos, tenir cura de les plantes, importància de reciclar les matèries orgàniques per tal de produir el compost,...

 

2.Continguts:

 • Mesures de longitud: metre i centímetre
 • Instruments de mesura: regle i metre
 • Classificació de les plantes
 • Parts de les plantes, el seu creixement, la reproducció, la flor i els fruits.
 • Ampliació del vocabulari específic: nom d’eines, de plantes,...
 • Reciclatge: elaboració del compost.

 

3.Destinataris:

 • Alumnat de segon cicle i, en general, tot el centre.

 

4.Organització de les activitats:

 • Les sessions d’hort s’han organitzat en temps de C. Medi, Suport i Llengua Castellana per tal d’interferir el menys possible en el desenvolupament de les activitats diàries del cicle.
 • S’ha baixat a l’hort en grups reduïts (de 8 a 10 alumnes) per la qual cosa en aquestes sessions era necessari comptar amb dos mestres a l’aula corresponent. Sempre s’ha procurat que baixes el mateix mestre per tal de facilitar la tasca i fer un millor seguiment de les feines a realitzar a l’hort.
 • Una vegada a l’hort, el mestre explicava l’activitat a realitzar i, seguidament, els alumnes en parelles es distribuïen les feines. Segons l’activitat, les parelles rotaven a fi de què tots fessin totes les activitats.

 

5.Activitats realitzades:

 • Preparació de la terra (llaurar, llevar pedres, abonar,...)
 • Distribució de l’espai en paradetes d’un metre d’ample.
 • Col·locació de les bigades
 • Començament dels planters: bledes, julivert,...
 • Compra de planter: lletugues, cols, porros, cebes, ...
 • Sembra dels planters a l’hort
 • Manteniment de l’hort: llevar herbes, regar, ...
 • Posada en funcionament el sistema de regadiu
 • Recollida dels fruits
 • Elaboració d’una amanida i una coca de verdura amb els productes d’una collita.

 


 

Tornar