Activitats
L'hort al segon cicle d'EP
Jardineria
Les eines
La compostera
Plantes medicinals i/o aromàtiques
Tomatigueres
Gira-sols
Coca de trampó
Infusions
L'hort i les necessitats educatives especials
L'hort dins l'àrea de llengua castellana

 

 

 


L'HORT DINS L'ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA

 

 

1.Destinataris:

Un dels projectes que han treballat els nostres alumnes ha estat l’elaboració d’un diari. Aquest diari l’han dut a terme els alumnes de 3er A i B en l’àrea de llengua castellana i l’elaboràvem un cop per setmana.

La importància que té per nosaltres aquest treball des del punt de vista de l’hort ha estat que els mateixos alumnes han anat creant les seves pròpies seccions del diari, i una d’elles ha estat: temps i hort. Els objectius i continguts del nostre diari són molt amplis i flexibles, però els propis de la secció de temps i hort han estat els següents:

 

2.Objectius:

·         Augmentar el vocabulari específic de l’hort en llengua castellana (tant de plantes i verdures com dels estris que emprem a l’hort).

·         Ser capaços de plasmar damunt d’un plànol la distribució de l’hort.

·         Saber fer prediccions atmosfèriques i quina relació tindran amb el nostre hort escolar.

·         Utilitzar diferents fonts d’informació per obtenir la informació (ja sigui el coordinador de l’hort, els alumnes que aquella setmana han baixat a l’hort, diccionari, internet...)

 

3.Continguts:

·         Comprensió lectora / expressió escrita.

·         L’ortografia.

·         Recopilació i ordenament de la informació.

·         Reconeixement del format d’un diari d’informació (seccions que el conformen, estructura...) i del llenguatge periodístic.

·         Eines i terminologia específica de l’hort en llengua castellana.

 

4.Temporalització:

      El diari, en tots els cursos, té una duració quinzenal. Hi dediquem un dia a la setmana, que es dedica a l’elecció del tema, cerca d’informació en diferents fonts, … i la següent setmana això ja es plasma en el diari propi. Aquest diari té un format propi (unes fulles amb el símbol del molí de l’escola i unes línies que separen l’encapçalament).

            Aquesta proposta permet que cada alumne pugui millorar a partir del que sap. El punt d’inici és el propi alumne i es desenvolupa com a alumne i com a persona en base als seus interessos i motivacions. A més, permet treballar a partir de l’autonomia i treballar amb els iguals, fent del mestre un guia o mediador en els grups.

 

5.Organització de l‘activitat:

A continuació exposarem una petita mostra del nostre diari:

 

 

 

 

 

 

 

 


6.Procediment seguit per dur a terme l’activitat:

En tots els cursos primer vàrem fer un aprofundiment del diari: seccions, què hi trobàvem en cada una d’elles, les coses més rellevants d’un diari… A partir d’aquí vàrem escollir les seccions que configuren el seu propi diari. El diari, en tots els cursos, té una duració quinzenal. Hi dediquem un dia a la setmana, que es dedica a l’elecció del tema, cerca d’informació en diferents fonts, … i la següent setmana això ja es plasma en el diari propi. Aquest diari té un format propi ( unes fulles amb el símbol del molí de l’escola i unes línies que separen l’encapçalament).

            En la secció de l’hort, una setmana els alumnes baixen a l’hort, i descriuen el què han plantat aquella setmana, l’evolució de les plantes i verdures plantades, o bé si aquella setmana no han pogut plantar. També aprofitem per fer fotografies que ens permeten posteriorment comparar.

 

 

Tornar