L'aigua a l'IES Ses Estacions
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'Energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda
   

 

 


 

AMBIENTALITZACIÓ I PEC DEL CENTRE

La comissió d'ambientalització del centre, conscient que convé anar establint normes medi ambientals als documents oficials del centre va revisar el PEC i elaborar les següents esmenes que varen ser presentades al claustre per tal d’aprovar-les. Aquestes esmenes són:

a)     A l’apartat 2.4 posar “l’educació respecte al medi ambient ha de contemplar una doble vessant: una referida als problemes medi ambientals i l’altra referida a la utilització  correcta dels recursos naturals”

b)     A l’àmbit de l’educació afegir a l’apartat A.8: “propi els continguts per entendre els problemes medi ambientals actuals” i a l’apartat A.9: “propiciar hàbits per la correcta gestió dels recursos naturals”

c)     En relació al professorat afegir a l’apartat B.7: “facilitar al professorat recursos per tal de poder integrar el coneixement del medi ambient en els currículums”

d)     En el procés d’ensenyament afegir a l’apartat C.9 “facilitar tècniques de treball sobre el medi ambient als diferents nivells d’ensenyament que ajudin als alumnes a prendre postures crítiques”

e)     En l’àmbit de l’organització afegir a l’apartat D.3: “facilitar la creació d’una comissió integrada pels diferents estaments de la comunitat educativa per tal de debatre, analitzar i suggerir temes medi ambientals”

f)       Als objectius per l’ESO afegir: “facilitar la conscienciació de l’alumne en relació a la problemàtica medi ambiental”

g)     Als objectius per Batxillerat: “promoure hàbits d’actuacions en relació al medi ambient: REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR”

 

 

Tornar